Jak wstawić do komórki aktualną nazwę pliku?

Używając standardowych opcji Excela możemy wstawić wyświetlanie aktualnej nazwy pliku tylko w nagłówku lub stopce arkusza. Jeden ze sposobów wstawiania nazwy pliku jest podobny dla obydwu wersji Excela, dlatego najpierw opiszę ten sposób a później opiszę sposób dodatkowy, który został zaimplementowany w Excelu 2007.

Rozwiązanie:

 

Sposób 1 – Excel 2003:

 1. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówki i stopki.
 2. Kliknij przycisk Nagłówek niestandardowy albo Stopka niestandardowa.
 3. Kliknij jedno z pól, w których chcesz umieścić nazwę pliku: Lewa sekcja, Środkowa sekcja lub Prawa sekcja.
 4. W oknie dialogowym Nagłówek lub Stopka kliknij przycisk Nazwa pliku Ikona pliku Excela.

Pamiętaj, że w polach sekcji możesz używać klawisza Enter aby dodać nową linię. Jeżeli chcesz usunąć dodany element &[Plik], musisz go zaznaczyć, a następnie wcisnąć przycisk Delete.

Sposób 1 – Excel 2007:

 1. Kliknij kartę Układ strony, a następnie, w grupie Ustawienia strony, kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Przycisk: Uruchom okno dialogowe.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Ustawienia strony na karcie Nagłówek/stopka k
 3. liknij przycisk Nagłówek niestandardowy albo Stopka niestandardowa.
 4. Kliknij jedno z pól, w których chcesz umieścić nazwę pliku: Lewa sekcja, Środkowa sekcja lub Prawa sekcja.
 5. W oknie dialogowym Nagłówek lub Stopka kliknij przycisk Wstaw nazwę pliku Ikona pliku Excela.

Tak jak wspomniałem wyżej w Excelu 2007 wprowadzono nowy widok umożliwiający edytowanie nagłówka i stopki bezpośrednio w arkuszu.

Sposób 2 – Excel 2007:

 1. Kliknij kartę Widok, a następnie z grupy Widoki skoroszytu kliknij formant Układ strony.
  Grupa: Widoki skoroszytu; Formant: Widok strony
 2.  W widoku jaki się pojawi kliknij w obszarze nagłówka (tam gdzie napis: Kliknij, aby dodać nagłówek) lub w obszarze stopki (na samym dole danej strony) w pole po lewej stronie, po środku lub po prawej stronie, w zależności od miejsca, w którym chcesz umieścić nazwę pliku.
  Sekcja nagłówka
 3. Po kliknięciu na dane pole, w sekcji nagłówka lub stopki, wybierz z karty kontekstowej Projektowanie formant Nazwa pliku.
  Wstawienie aktualnej nazwy pliku
 4. Kliknij poza obszar nagłówka lub stopki.

Zobacz również:

Jak stworzyć spis telefonów w firmie?
Jak wstawić kolumnę do arkusza?
Co zrobić, aby tytuły wierszy były zawsze na wierzchu?
Jak zaznaczyć kolorami zakresy liczb spełniających warunki?
Jak szybko policzyć sumę?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady