Jak wstawić hiperłącze do ostatnio przeglądanej strony internetowej?

Prezentacje PowerPoint coraz częściej wykonywane są w celu udostępnienia ich szerszej publiczności. Wówczas w tekst można wstawić hiperłącze, które będzie prowadzić do ostatnio odwiedzanej przez wykonawcę prezentacji strony internetowej.

Wstawianie hiperłącza w prezentacji PowerPoint 2010 zostało znacząco rozbudowane, dzięki czemu bez problemu można wstawić hiperłącze do jednej z ostatnio wybieranych przez wykonawcę prezentacji stron internetowych. Pozwala to na szersze zapoznania się odbiorcy z tematyką czy po prostu odniesienie do strony twórcy.

Rozwiązanie:

Aby wstawić hiperłącze do ostatnio przeglądanej strony internetowej, należy zaznaczyć tekst, pod którym ma być ukryte hiperłącze, a następnie wejść w zakładkę Wstawianiei wybrać opcję Hiperłącze.

hiperłacze

Otworzy się nowe okno dialogowe Wstawianie hiperłącza”, w którym należy wybrać opcję „Istniejący plik bądź strona sieci Web” (1). Następnie z dalszego panelu należy wybrać opcję „Strony przeglądane” (2), zaznaczyć daną stronę internetową, która nas interesuje (3) oraz zatwierdzić wybór przyciskiem „OK” (4).

hiperłacze

Zobacz również:

Jak odzyskać niezapisaną prezentację?
Przeglądanie różnic i poprawek
Jak zapisać prezentację z obsługą makr?
Jak wstawić gotowe kształty do slajdu?
Jak włączyć linijkę do slajdów w prezentacji?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady