Jak wstawić hiperłącze?

Problem:

Jak wstawić hiperłącze w dokumencie?

Rozwiązanie:

Aby stworzyć hiperłącze, należy zaznaczyć tekst, który ma się stać linkiem (hiperłączem), następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym tekście, po czym wybrać z menu kontekstowego opcję Hiperłącze

W oknie Wstawianie hiperłącza, w polu Adres, należy podać scieżkę do pliku lub strony URL, a następnie kliknąć przycisk OK.

Po zatwierdzeniu wstawiania hiperłącza nasz tekst zostanie zamieniony na link prowadzący do wskazanego przez nas adresu URL.

W celu sprawdzenia poprawności działania hiperłącza, należy przytrzymać klawisz CTRL oraz lewym przyciskiem myszy kliknąć na hiperłącze.

Zobacz również:

Kiedy używać widoku strony „Wersja robocza”?
Jak dodać do dokumentu menu dewelopera?
Jak udostępnić dokument tylko do odczytu?
Ustawienia marginesów
Jak edytować właściwości dokumentu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady