Jak wstawić nagłówek/stopkę?

Problem:

Jak wstawić nagłówek lub stopkę?

Rozwiązanie:

Przy drukowaniu większej ilości danych z Excela często przydatna jest opcja Nagłówek i stopka.

Dzięki temu mamy możliwość oznakowania kartek w dokumencie bez konieczności ręcznego wpisywania tekstu na każdej stronie. W ten sposób można automatycznie wstawić np. numer strony, nazwę dokumentu, nazwisko autora oraz wiele innych przydatnych informacji.  Dzięki użyciu tej opcji zyskujemy nie tylko porządek w wydrukowanych papierach lecz również profesjonalny wygląd naszej pracy.

A zatem do dzieła!

Aby wstawić w dokumencie nagłówek/stopkę z menu wybieramy kartę Wstawianie.

Następnie w sekcji Tekst klikamy formant Nagłówek i stopka.

Po kliknięciu formantu pojawi się karta kontekstowa Projektowanie, gdzie możemy wybrać zawartość wstawianego przez nas nagłówka lub/i stopki.

Można także zauważyć, że program automatycznie dzieli arkusz na strony (wygląda to trochę jak podgląd wydruku).

Excel 2007 oferuje kilka podstawowych funkcji, gotowych do wstawienia w nagłówek lub stopkę,  w postaci przycisków. Znajdziemy je w sekcji Elementy nagłówka i stopki:

  • Numer strony – wstawia numer bieżącej strony dokumentu,
  • Liczba stron – wstawia liczbę wszystkich stron w danym arkuszu,
  • Bieżąca data – wstawia aktualną datę (będzie się ona zmieniać z dnia na dzień),
  • Bieżąca godzina – wstawia aktualną godzinę (również zmienne),
  • Ścieżka pliku – wstawia ścieżkę  pliku na dysku,
  • Nazwa pliku – wstawia nazwę pliku w którym znajduje się dany arkusz,
  • Nazwa arkusza – wstawia nazwę bieżącego arkusza,
  • Obraz – wstawia dowolną grafikę z dysku (np. logo firmy, symbol itp.).

Aby umieścić wybrany element w nagłówku lub stopce wystarczy kliknąć dany przycisk.

Innym sposobem wstawiania zawartości nagłówka/stopki jest skorzystanie z automatycznych zestawów oferowanych przez Excel.

 Z podmenu Nagłówek i stopka wybieramy odpowiednio Nagłówek lub Stopkę (zależnie  od tego co chcemy edytować) i wybieramy spośród gotowych zestawów, jak na rysunku:

Wystarczy kliknąć na wybraną linię i treść pojawia się w nagłówku/stopce. Ten sposób jest korzystniejszy, gdyż widzimy tekst w takiej formie w jakiej pojawia się na wydruku.

Zobacz również:

Jak zsumować dane z kilku arkuszy?
Miejsca dziesiętne, cyfry znaczące i zera nieznaczące
Jak usunąć zakreślenie nieprawidłowych danych?
Jak zrobić wykres funkcji w Excelu?
Jak szybko zaznaczyć określoną liczbę komórek?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady