Jak wstawić nagłówek/stopkę?

Problem:

Jak wstawić nagłówek lub stopkę?

Rozwiązanie:

Przy drukowaniu większej ilości danych z Excela często przydatna jest opcja Nagłówek i stopka.

Dzięki temu mamy możliwość oznakowania kartek w dokumencie bez konieczności ręcznego wpisywania tekstu na każdej stronie. W ten sposób można automatycznie wstawić np. numer strony, nazwę dokumentu, nazwisko autora oraz wiele innych przydatnych informacji.  Dzięki użyciu tej opcji zyskujemy nie tylko porządek w wydrukowanych papierach lecz również profesjonalny wygląd naszej pracy.

A zatem do dzieła!

Aby wstawić w dokumencie nagłówek/stopkę z menu wybieramy kartę Wstawianie.

Następnie w sekcji Tekst klikamy formant Nagłówek i stopka.

Po kliknięciu formantu pojawi się karta kontekstowa Projektowanie, gdzie możemy wybrać zawartość wstawianego przez nas nagłówka lub/i stopki.

Można także zauważyć, że program automatycznie dzieli arkusz na strony (wygląda to trochę jak podgląd wydruku).

Excel 2007 oferuje kilka podstawowych funkcji, gotowych do wstawienia w nagłówek lub stopkę,  w postaci przycisków. Znajdziemy je w sekcji Elementy nagłówka i stopki:

  • Numer strony – wstawia numer bieżącej strony dokumentu,
  • Liczba stron – wstawia liczbę wszystkich stron w danym arkuszu,
  • Bieżąca data – wstawia aktualną datę (będzie się ona zmieniać z dnia na dzień),
  • Bieżąca godzina – wstawia aktualną godzinę (również zmienne),
  • Ścieżka pliku – wstawia ścieżkę  pliku na dysku,
  • Nazwa pliku – wstawia nazwę pliku w którym znajduje się dany arkusz,
  • Nazwa arkusza – wstawia nazwę bieżącego arkusza,
  • Obraz – wstawia dowolną grafikę z dysku (np. logo firmy, symbol itp.).

Aby umieścić wybrany element w nagłówku lub stopce wystarczy kliknąć dany przycisk.

Innym sposobem wstawiania zawartości nagłówka/stopki jest skorzystanie z automatycznych zestawów oferowanych przez Excel.

 Z podmenu Nagłówek i stopka wybieramy odpowiednio Nagłówek lub Stopkę (zależnie  od tego co chcemy edytować) i wybieramy spośród gotowych zestawów, jak na rysunku:

Wystarczy kliknąć na wybraną linię i treść pojawia się w nagłówku/stopce. Ten sposób jest korzystniejszy, gdyż widzimy tekst w takiej formie w jakiej pojawia się na wydruku.

Zobacz również:

Jak obliczyć silnię danej liczby?
Jak szybko wykonać comiesięczne zestawienie dat?
Jak dodać linię trendu?
Jak ukryć wiersze?
Co zrobić kiedy wynik działania zawiera literę E?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady