Jak wstawić podpis do tabeli/rysunku/równania?

Problem:
Jak wstawić podpis do tabeli?
 
Obiekty umieszczane w dokumencie można podpisywać nadając im określone etykiety. Dzięki temu możemy potem łatwo zrobić spis wszystkich obiektów danego typu (tabel, rysunków) lub dodać do nich odsyłacze.
 
Rozwiązanie:

Wstawianie podpisu wygląda praktycznie tak samo dla rysunku, tabeli oraz równania. Pokażemy procedurę na przykładzie tabeli. 
 
Zaznaczamy obiekt, który chcemy podpisać (tabelę, równanie lub rysunek). Przechodzimy na kartę Odwołania, w sekcji Podpisy wybieramy formant Wstaw podpis.
 
Pojawia się okno dialogowe Podpisy.
W polu Etykieta wybieramy z listy rozwijanej odpowiedni typ obiektu (w naszym przykładzie – tabela).
 
W polu Położenie – ustawiamy gdzie ma się znajdować podpis – pod czy nad obiektem (my wybierzemy pod).
 
W tym momencie w polu nazwa pojawia się wybrana etykieta z odpowiednim numerem (tu: Tabela1)
 
Uwaga:
1) Jeśli chcemy zmienić sposób numerowania, np. żeby numer obiektu zawierał numer rozdziału klikamy przycisk Numerowanie.
 
 
Należy pamiętać, że ta funkcja zadziała jedynie w przypadku, kiedy formatujemy tytuły rozdziałów odpowiednio (np. każdy tytuł to Nagłówek1). Pojawia się okno Numerowanie Podpisów. Zaznaczamy opcję Dołącz numer rozdziału. W polu Rozpocznij rozdział stylem wybieramy styl, którym formatujemy nagłówki w naszej pracy (np. Nagłówek1).
 
W polu łącznik wybieramy symbol, który będzie oddzielał numer rozdziału i numer obiektu (tabeli) możliwe są:
 
 
Klikamy OK. Przechodzimy ponownie do okna Podpisy.
 
2) Jeśli do danego podpisu chcemy dodać także opis, np. Tabela1 Zarobki w Polsce w 2007 roku   po wstawieniu etykiety wystarczy wcisnąć spację i wpisać odpowiedni tekst. Zostaje on sformatowany tak samo jak etykieta.

Zobacz również:

Jak wyłączyć sprawdzanie pisowni dla dokumentu?
Jak wstawić obraz za pomocą formantu?
Jak włączyć numerowanie wierszy?
Jak wstawić symbol lub znak specjalny?
Jak użyć Tezaurusa?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady