Jak wstawić pole wyboru do arkusza?

Arkusz Excel może służyć nie tylko celom tworzenia zestawień liczbowych oraz wartości o jakichkolwiek innych formatach, ale również budowaniu interaktywnych arkuszy z polami wyboru.

Pola wyboru nie są dostępne domyślnie dla każdego użytkownika do wstawienia w arkuszu, dlatego trzeba najpierw uaktywnić odpowiednie opcje, pozwalające na ich uruchomienie.

Pola wyboru mogą być przydatne przy tworzeniu rozmaitych ankiet, badań opinii czy uzupełnianiu formularzy wielokrotnego wyboru.

Rozwiązanie:

 

Aby wstawić pole wyboru do arkusza, należy włączyć do wstążki menu dodatkową zakładkę. Aby tego dokonać, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wstążkę i wybrać opcję „Dostosuj wstążkę”.

pole wyboru

Otworzy się nowe okno dialogowe. W opcjach „Karty główne”, znajdujących się po prawej stronie okna, należy zaznaczyć wyłączoną dotychczas opcję Deweloper, a następnie zatwierdzić wybór, wybierając przycisk „OK”.

pole wyboru

Następnie należy wejść w zakładkę Deweloper i wybrać opcję „Wstaw”.

pole wyboru

Pojawi się niewielkie rozwijane menu, z którego w zbiorze „Formanty ActiveX” należy wybrać pole wyboru.

pole wyboru

Dzięki prostemu rysowaniu możemy wstawić pole wyboru do naszego arkusza. Pole wyboru różni się od pola opcji tym, że w przypadku pola wyboru wszystkie stworzone pola mogą być zaznaczone – w przypadku przycisku opcji możliwe jest zaznaczenie tylko jednej opcji.

pola wyboru

Aby edytować pole wyboru, należy w zakładce Deweloper wybrać opcję „Tryb projektowania”.

pole wyboru

Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pole wyboru i wybrać „Obiekt CheckBox” –> „Edit”.

pole wyboru

Możliwe jest edytowanie kształtu i wielkości pola wyboru, jak również wpisanie jego nowej nazwy.

pole wyboru

 

 

 

Zobacz również:

Jak i po co wyłączyć automatyczne działanie formuł?
Jak zrobić wykres funkcji w Excelu?
Jak sprawdzić poprawność wpisanego tekstu?
Jak zmienić ilość zer po przecinku?
Jak zsumować dane z kilku arkuszy (konsolidacja)?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady