Jak wstawić w Excelu stałą e?

Problem:
Jak wstawić w Excelu stałą e?
Stała Eulera, czyli podstawa logarytmu naturalnego (liczba e) jest często używaną w matematyce wartością. Jednak nie każdy wie, jaką funkcją Excela wywołujemy tą wielkość.

Rozwiązanie:
Aby otrzymać wartość liczby e w Excelu wykorzystamy funkcję exp(). Funkcja ta zwraca wartość liczby e podniesionej do potęgi podanej w nawiasie.
Aby otrzymać wartość stałej Eulera, jako argumentu funkcji użyjemy liczby 1, w ten sposób otrzymamy wartość liczby e podniesionej do pierwszej potęgi.
Aby wywołać interesującą nas funkcję:
  1. Przechodzimy na kartę Formuły.
  2. Wybieramy sekcję Biblioteka funkcji.
  3. Klikamy formant Matem. i tryg.
  4. Z listy opcji wybieramy formułę EXP().
 
Pojawia się okno dialogowe Argumenty funkcji. W polu edycji Liczba wpisujemy 1.
 
Po kliknięciu OK w komórce pojawia się wartość stałej z dokładnością do 7 miejsc po przecinku.
 
Równie dobrym, a zarazem szybszym sposobem jest wpisanie z klawiatury do komórki:  „=exp(1)„.
Tak uzyskaną stałą można następnie używać w innych obliczeniach, np. odwołując się do tej komórki przy tworzeniu formuł.

 

Zobacz również:

Jak utworzyć histogram w Excelu?
Jak zsumować dane z kilku arkuszy (konsolidacja)?
Jak zapisać szablon z obsługą makr?
Jak zaokrąglić liczbę w Excelu?
Jak i po co korzystać z funkcji autosumowania?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady