Jak wstawić w komórce hiperłącze do drugiego arkusza skoroszytu?

Czasami niezbędne jest, aby podczas tworzenia rozbudowanych skoroszytów odwoływać się z jednego, głównego arkusza do drugiego,  a nawet do konkretnej lokalizacji w drugim arkuszu. Jest to przydatne, jeśli w pierwszym arkuszu mamy ogólne dane, zaś w drugim bardziej szczegółowe, np. wykresy. Można to zrobić w bardzo prosty sposób.

Rozwiązanie:

Aby wykonać odwołania do konkretnego zakresu z drugiego arkusza, należy kliknąć na komórkę, gdzie ma być owo odwołanie umieszczone, prawym klawiszem myszy. Następnie należy wybrać z menu opcję „Hiperłącze”. Oczywiście, trzeba pamiętać, że jeśli tworzymy odwołanie do drugiego arkusza w skoroszycie, to ten drugi arkusz fizycznie musi się w nim znajdować.

hiperłącze

Po wybraniu opcji otworzy się nowe okno „Wstawianie hiperłącza”. Należy wybrać tam opcję „Miejsce w tym dokumencie”. Następnie należy uzupełnić kolejne dane. W miejscu „Tekst do wyświetlania” (1) należy wpisać słowa, które pokażą się w komórce zawierającej odwołanie. Następnie należy wpisać adres komórki (2), do której się odwołujemy, a na liście zaznaczyć opcję „Arkusz 2” (3). Zmiany potwierdzamy klawiszem „OK”.

hiperłącez

Powstaje komórka, po kliknięciu na którą zostajemy przeniesieni do wpisanej komórki odwołania w drugim arkuszu.

hiperłącze

Zobacz również:

Jak wyłączyć linie siatki w arkuszu?
Co zrobić, gdy zamiast wartości wyświetlane są krzyżyki?
Jak zmienić liczbę miejsc wyświetlanych po przecinku dla liczb?
Jak obramować na czerwono wszystkie puste komórki?
Jak sprawdzić poprawność wpisanego tekstu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady