Jak wstawić wykres w dokumencie Word?

Problem:
Jak wstawić wykres w dokumencie Word?
 
Wykres do dokumentu Word można wkleić „gotowy” z pliku Excel lub stworzyć samodzielnie. W tej poradzie omówimy w jaki sposób utworzyć nowy wykres.
 
Rozwiązanie:
Nasz wykres będzie przedstawiał procentowy udział poszczególnych działów w kosztach firmy.
 
Najwygodniej będzie nam to zaprezentować na wykresie kołowym. Oczywiście zaprezentowaną metodą można wstawiać także inne typy wykresów.
 
Z karty Wstawianie, w sekcji Ilustracje, wybieramy formant Wykres.
 
Pojawia się okno dialogowe Wstawianie wykresu, gdzie wybieramy typ Kołowy. W polu po prawej stronie wybieramy interesujący nas podtyp wykresu-u nas: Kołowy. Klikamy OK.
 
W tej chwili ekran dzieli się na dwie części. Z lewej strony mamy dokument Word ze wstawionym przykładowym wykresem, a z prawej widzimy arkusz  kalkulacyjny gdzie możemy odpowiednio pozmieniać przykładowe dane.
 
Będziemy dokonywać zmian w obszarze zaznaczonym na czerwono.
 
Zmienimy:
  • Tytuł wykresu: Sprzedaż na Koszty.
  • Zakres danych: z 4 kwartałów na 5 działów (logistyka, zarząd, marketing, produkcja, administracja) – czyli zaznaczamy pięć wierszy zamiast czterech.
  • Wartości odpowiednich danych.
Aby zmienić tytuł w komórce B1 wpisujemy słowo Sprzedaż. Zaznaczamy komórkę myszą – naciskamy klawisz Backspace aby usunąć jej zawartość – wpisujemy nową  wartość.

W podobny sposób będziemy zamieniać słowa kwartał na nazwy poszczególnych działów firmy. Ponieważ mamy więcej działów niż kwartałów w przykładzie, musimy zwiększyć zakres danych.

Aby to zrobić przeciągamy niebieski trójkącik w prawym dolnym rogu zakresu danych (u nas o jedno pole  w dół).
 


 
Po zakończeniu edycji na danych możemy zamknąć arkusz Excel krzyżykiem.
 
W wordzie mamy już gotowy wykres.
 
Po zaznaczeniu wykresu dostępna staje się karta kontekstowa Narzędzia wykresów. Możemy tu znaleźć te same opcje edycji wykresu co w Excelu. Aby dowiedzieć się jak zmienić układ, styl wykresu lub edytować dane zapraszamy do porad na excel.info.pl.

Zobacz również:

Jak wstawić obraz za pomocą formantu?
Jak zmienić sposób wyświetlania poprawek?
Jak zmieniać kolejność sąsiadujących akapitów?
Gdzie znajdują się szablony dokumentu?
Oznaczanie wpisów indeksu

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady