Jak wstawić zakładkę w dokumencie Word?

Problem:
Jak wstawić zakładkę w dokumencie Word?

Dodawanie zakładek pomaga nam szybko znaleźć konkretne miejsce w dokumencie. Przy dłuższych tekstach może to być wygodny sposób odnajdowania określonych danych w tekście (np. wskazanie konkretnych wartości w raporcie).

Rozwiązanie:

Aby dodać zakładkę:

  • Ustawiamy kursor w miejscu gdzie ma się ona znajdować.
  • Przechodzimy na kartę Wstawianie.
  • Wybieramy sekcję Łącza.
  • Klikamy formant Zakładka.

Pojawia się okno dialogowe Zakładka. W polu Nazwa zakładki wpisujemy dowolną nazwę (najlepiej taką, która będzie wskazywać na element docelowy). Klikamy przycisk Dodaj.

W tym momencie pojawia się niewidoczny w dokumencie znacznik.

Aby wykorzystać zakładkę – a więc przejść do miejsca, które w ten sposób zaznaczyliśmy – wywołujemy ponownie okno dialogowe zakładki (Wstawianie – Łącza – Zakładka). Tutaj widzimy wszystkie zakładki dodane w dokumencie. Aby przejść do wybranej, należy kliknąć ją na liście, a następnie kliknąć przycisk Przejdź do.

Zostaniemy automatycznie przeniesieni do miejsca w dokumencie, gdzie wstawiono daną zakładkę.

 Zakładki na liście mogą być posortowane na dwa sposoby, które ustawiamy zaznaczając odpowiednią opcję w oknie Zakładka.

Pod listą zakładek jest opcja  Sortuj według, gdzie mamy do wyboru:

  • Nazwa (alfabetycznie – od A do Z).
  • Lokalizacja (kolejność wystąpienia w dokumencie – od początku do końca).

Zobacz również:

Jak posortować alfabetycznie tekst?
Jak wstawić symbol lub znak specjalny?
Jak wykonać wcięcie pierwszej linijki akapitu?
Jak włączyć numerowanie wierszy?
Jak ustawić odległość obramowania od krawędzi strony?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady