Jak wydrukować poziomo arkusz danych?

Problem:

Jak wydrukować arkusz danych poziomo?

Rozwiązanie:

Gdy mamy większą ilość danych w arkuszu podział stron do wydruku często nastręcza problemy.  To co chcielibyśmy zmieścić na dwóch stronach, wydrukuje się na czterech ponieważ Excel „wyrzuci” ostatnią kolumnę  na osobną stronę… Choć takie przypadki potrafią zagotować krew w żyłach zalecam spokój i przeczytanie tej porady! 🙂 Postaram się dać kilka wskazówek, które pomogą ustawić parametry wydruku aby dopasować go do naszych potrzeb.

Mamy arkusz z danymi tekstowymi i liczbami. Aby sprawdzić jak będą wyglądały na wydruku otwieramy podgląd wydruku (Ctrl+F2).

Sposób podziału na strony możemy zobaczyć również wybierając kartę Widok, a następnie klikając formant Podgląd podziału stron.

Excel podzielił arkusz na strony za pomocą niebieskiej przerywanej linii. Jak widać 3 kolumny z lewej „wypadają” na następnej stronie.

Najlepszym sposobem na uniknięcie tego problemu jest wydrukowanie strony poziomo.

W tym celu wchodzimy w Podgląd wydruku.

Klikamy na logo office w lewym górnym rogu, klikamy na czwartą od góry opcję Drukuj, a następnie wybieramy z listy po prawej stronie Podgląd wydruku. Możemy to zrobić również naciskając skrót klawiszowy Ctrl+F2.

Będąc w podglądzie wydruku klikamy formant Ustawienia strony.

W pojawiającym się oknie dialogowym wybieramy zakładkę Strona i zaznaczamy opcję Pozioma.

Wówczas orientacja papieru w drukarce zmienia się i nasz problem znika!

Gdybyśmy jednak nadal mieli problem z pomieszczeniem treści na stronie warto spróbować następujących kroków:

Zmiana marginesów

W oknie dialogowym Ustawienia strony (patrz wyżej) klikamy zakładkę Marginesy, a następnie możemy tu, w dość intuicyjny sposób, zmienić wielkości marginesów na stronie.

Pomniejszenie zawartości

W oknie dialogowym Ustawienia strony (patrz wyżej) klikamy zakładkę Strona i następnie zaznaczamy opcję Dopasuj do i wpisujemy odpowiedni procent pierwotnej wielkości arkusza.

Np. dopasuj do 80% rzeczywistej zawartości  proporcjonalnie zmniejszy arkusz o 20%.

Wpasuj w strony

Ta opcja sprawia ze Excel sam dostosowuje zawartość do ilości stron narzuconych przez użytkownika. Można ustawić dwa parametry:

H: oznacza ilość stron „wszerz” (odpowiada za to ile kolumn zmieści się na stronie)

V:  oznacza ilość stron „wzdłuż”(odpowiada za to ile wierszy zmieści się na stronie)

 

Używając  powyższych opcji należy pamiętać aby uzyskany  wydruk  był czytelny.

Czasami  ważne jest również zachowanie oznaczeń kolumn i wierszy – ale… to już oddzielny temat!

Zobacz również:

Jak połączyć tekst z automatyczną formułą w nagłówku/stopce?
Jak pracować na kilku arkuszach jednocześnie?
Jak stworzyć identyfikator dla pracownika?
Jak szybko policzyć sumę?
Jak dodać wiersze do arkusza?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady