Jak wydrukować pracę dwustronnie do oprawy?

Problem:
Jak wydrukować pracę dwustronnie do oprawy?
 
Najczęściej przy drukowaniu różnego rodzaju prac dyplomowych musimy uwzględniać również oprawę. Wówczas ustawiamy z jednej strony większy margines. Jednak przy  drukowaniu dwustronnym większy margines nie zawsze wypada „od wewnątrz”.
 
Rozwiązanie:
Aby ułatwić wydruk pracy do oprawienia, posłużymy się opcją Margines lustrzany.
  1. Przechodzimy na kartę Układ strony.
  2. W sekcji Ustawienia strony, wybieramy formant Marginesy.
  3. Na liście opcji klikamy ostatnią pozycję Lustrzane.
 
Teraz marginesy zostały ustawione odpowiednio:
  • wewnętrzny na 3,18cm (dodatkowe miejsce na oprawę),
  • zewnętrzny na 2,54 cm,
  • dolny na 2,54 cm,
  • górny na 2,54 cm,
Zauważmy, ze w przeciwieństwie do domyślnego ustawienia, nie mamy podziału na prawy i lewy margines, tylko na zewnętrzny i wewnętrzny. Jest to konieczne ponieważ przy drukowaniu dwustronnym na stronach nieparzystych lewa krawędź jest od środka, a na stronach parzystych tą krawędzią jest krawędź prawa.
 
Teraz wystarczy już tylko drukować:
  1. Klikamy symbol Office – w lewym górnym rogu ekranu.
  2. Ustawiamy kursor myszy nad opcją Drukuj. 
  3. Z pojawiającej się listy wybieramy przycisk Drukuj.
 
 
Wówczas powinno otworzyć się okno opcji drukarki, gdzie należy zaznaczyć Drukowanie dwustronne (w każdej drukarce wygląda to trochę inaczej – trzeba poprostu poszukać).
 
Uwaga: Po wybraniu opcji Drukowanie dwustronne większość drukarek wyświetla instrukcje w jaki sposób i kiedy obrócić papier w drukarce. Najlepiej przed drukowaniem całego dokumentu przećwiczyć to drukując tylko jedną kartkę.

Zobacz również:

Automatyczne tworzenie bibliografii
Jak formatować prace dyplomowe?
Jak wstawić datę lub godzinę?
Jak wstawić zakładkę w dokumencie Word?
Jak zmienić kolory nagłówków – zmiana motywu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady