Jak wyróżnić komórki skalą kolorów zależnie od wartości?

Problem:
Jak wyróżnić komórki skalą kolorów zależnie od wartości?
 
Jeśli w arkuszu mamy zgromadzoną dużą ilość danych, kolorowanie ich za pomocą skali kolorów pomoże nam w szybki sposób odnaleźć wartości najniższe i najwyższe. Poza tym, możemy „wizualnie” ocenić, jakie wartości przeważają w danym zakresie.
 
Rozwiązanie:
Zastosowanie formatowania skalą kolorów zaprezentujemy na przykładzie pliku zawierającego dane na temat wydatków w pewnej firmie. Za pomocą formantu Formatowanie warunkowe oznaczymy wartości skalą kolorów: od czerwonego dla najwyższych, do żółtego dla najniższych wartości.
Zaznaczamy zakres zawierający dane. Przechodzimy na kartę Narzędzia główne. W sekcji Style wybieramy formant Formatowanie warunkowe. Z listy opcji wybieramy Skale kolorów. Wybieramy ostatnią opcję: Więcej reguł…
 
Pojawia się okno dialogowe Nowa reguła formatowania. Pod nagłówkiem Wybierz typ reguły zaznaczamy pierwszą opcję: Formatuj wszystkie komórki na podstawie ich wartości.
 
Poniżej ustawiamy wartości i kolory dla skali:
  • w polu edycji Typ ustawiamy Wartość najniższa i z palety wybieramy odpowiednio kolor żółty.
Następnie określamy drugi koniec skali: 
  • w polu edycji Typ ustawiamy Wartość najwyższą i z palety wybieramy odpowiednio kolor czerwony.

 

Klikamy OK.
 
Teraz możemy zobaczyć jak komórki są pokolorowane odpowiednimi odcieniami zależnie od wartości:
 
 
W ten sam sposób możemy pooznaczać również daty, procenty, percentyle i inne wielkości.

Zobacz również:

Jak wydrukować wszystkie kolumny na jednej stronie?
Jak i po co wyłączyć automatyczne działanie formuł?
Podstawowe pojęcia w Excelu
Jak zmienić kolejność pól w tabeli przestawnej?
Jak sprawdzić pisownię w obcym języku?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady