Jak zamienić ułamek dziesiętny na ułamek zwykły?

Problem:
Jak zamienić ułamek dziesiętny na ułamek zwykły?

Jeśli mamy dane w arkuszu przedstawione w ułamkach dziesiętnych, możemy je łatwo zamienić na ułamek zwykły. Taka operacja może być szczególnie przydatna, gdy otrzymany wynik ma rozwinięcie nieskończone, czyli niekończącą się liczbę cyfr po przecinku.

Rozwiązanie:


Zamiany ułamków dziesiętnych na zwykłe można dokonać za pomocą zmiany formatowania komórek. Zaczynamy jak zawsze od zaznaczenia komórki, w tym przypadku musi ona zawierać liczbę dziesiętną.
Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy aby wywołać menu podręczne. Z pojawiającej się listy wybieramy Formatuj komórki.

Przechodzimy na kartę Liczby i w oknie Kategoria zaznaczamy Ułamkowe. W pojawiającym się obok oknie Typ wybieramy jaki ma być mianownik naszego ułamka – w ten sposób określamy dokładność przeliczania. Można wybrać ilość cyfr w mianowniku od 1 do 3 albo ułamek w postaci ćwiartek, części ósmych lub części dziesiątych.

Klikamy OK.

Każda liczba wpisana w tę komórkę będzie przedstawiona w postaci ułamka zwykłego.

Jak widać części całkowite liczby są oddzielone od części ułamkowych za pomocą spacji, a kreska ułamkowa w Excelu to ukośnik. Program zawsze przedstawi ułamek w postaci właściwej (czyli części całkowite wyłączone przed ułamek) i sprowadzony do najniższego mianownika. 

Zobacz również:

Jak szybko policzyć sumę?
Jak zmienić liczby na datę?
Jak chronić arkusz przed innymi użytkownikami?
Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy?
Jak szybko zaznaczyć określoną liczbę komórek?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady