Jak zmienić jednostkę główną na osi Y wykresu?

Problem:
Jak zmienić jednostkę główną na osi Y wykresu?
 
Gdy utworzymy wykres w Excelu odstęp między wartościami na osi jest domyślnie zbliżony do odstępu między wprowadzonymi danymi. Istnieje jednak możliwość zmiany tej odległości.
 
Rozwiązanie:
Aby przejść do edycji osi klikamy w obrębie wykresu, wówczas wyświetlają się karty kontekstowe – Narzędzia wykresów
  1. Przechodzimy na kartę Układ.
  2. Wybieramy sekcję Osie.
  3. Klikamy formant Osie.
  4. Z listy opcji wybieramy Główna oś pionowa.
Na kolejnej liście opcji zaznaczamy Więcej opcji głównej osi pionowej.
 
Pojawia się okno dialogowe Formatowanie Osi. W oknie z lewej strony zaznaczamy pierwszą zakładkę: Opcje osi.
Aby zmienić skok osi, czyli odległość między poszczególnymi jednostkami przechodzimy do prawej części okna. Wybieramy trzecią pozycję od góry: Jednostka główna. Domyślnie jest ustawiona wartość Automatycznie. W szarym polu obok widzimy, jaką wartość automatycznie dobrał Excel.
 
 
Aby ustawić własną wartość zaznaczamy opcję Stała. Wówczas pole edycji obok zostaje uaktywnione i możemy w nie wpisać dowolną wartość. My zmienimy domyślną wartość 5 na wartość 3. Klikamy przycisk Zamknij w dole okna.
 
 
A oto jak wygląda nasza Oś Y po zmianach.  Jak widać odstęp między jednostkami wynosi ustawioną przez nas wartość: 3.
 

Zobacz również:

Jak policzyć sumę odsetek od kredytu w danym okresie?
Co zrobić, gdy tekst nie mieści się w komórce (zawijanie tekstu)?
Jak wydrukować wszystkie kolumny na jednej stronie?
Jak odkryć arkusz, kolumnę lub wiersz?
Co zrobić, aby dowolna komórka była zawsze widoczna?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady