Jak zmienić kolor komórki?

Problem:
Jak zmienić kolor komórki?

Doskonałym sposobem wyróżniania komórek w Excelu jest zmiana koloru ich tła. Czy chcemy podkreślić bardzo dobre wyniki sprzedaży, nazwiska niepłacących dłużników czy po prostu wyróżnić nagłówki tabel – kolorowe tło to dobre rozwiązanie. Inna barwa będzie także widoczna na wydruku, gdzie szybkie wyszukanie takich komórek byłoby trudne, szczególnie przy kilku stronnicowych sprawozdaniach. A zatem przyjrzyjmy się jak to zrobić.

Rozwiązanie:

Zaznaczamy komórkę, której chcemy zmienić tło.

  • Jeśli chcemy pokolorować od razu zakres komórek zaznaczamy je, wciskając lewy przycisk myszy i przeciągając kursor nad obszarem, który chcemy wyróżnić.
  • Aby zmienić kolor tła kilku „oddzielnych” pojedynczych komórek, możemy je zaznaczyć przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl i klikając lewym przyciskiem myszy na wybranych komórkach.
  • W celu pokolorowania całej kolumny klikamy lewym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny(niebieskie pole zawierające literę, np. A).
  • Dla pokolorowania całego wiersza klikamy lewym przyciskiem myszy na nagłówek wiersza(niebieskie pole zawierające numer wiersza)

Wybieramy kartę Narzędzia główne, przechodzimy do sekcji Czcionka.
Wybieramy piąty formant w dolnym rzędzie – „kubełek farby”.

Wybrana przez nas komórka zostanie wypełniona ustawionym domyślnie (lub ostatnio używanym) kolorem. Aby zmienić kolor należy kliknąć na strzałeczkę obok ikonki.
Rozwinie się paleta kolorów do wyboru. Jeśli spośród widocznych barw nie możemy wybrać odpowiedniego odcienia, można kliknąć opcję na dole: Więcej kolorów.

Pojawi się okno dialogowe Kolory z dwoma zakładkami.

Standardowy – możemy tu wybrać spośród gotowych kolorów.


Niestandardowy
– możemy stworzyć własny kolor przesuwając „celownikiem” po całym spektrum barw.

Uwaga: Można tu także odczytać składowe wybranego przez nas koloru aby ustawić dokładnie taki sam kolor w innym miejscu, np. kolor kolumny wykresu lub krawędzi. W tym celu wybieramy model koloru RGB (czerwony, zielony, niebieski z ang. Red Green Blue). Na polach poniżej wyświetli się wartość poszczególnych składowych: czerwonego, zielonego i niebieskiego w liczbach.

  

Znając te wartości możemy ustawić ten sam odcień w innym obiekcie w Excelu, np. kolor kolumny wykresu przedstawiający wyróżnione tak dane. Ale to już temat na oddzielną poradę!

Zobacz również:

Jak zmienić kierunek tekstu w komórkach?
Jak utworzyć wykres przestawny?
Jak zsumować liczby odpowiednie każdej danej wartości w arkuszu?
Jak ustawić autozapisywanie?
Jak importować dane z bazy programu Access?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady