Jak zmienić nazwę arkusza?

Chcesz zmienić nazwę arkusza?

Nic prostszego! Poniżej przedstawiam 3 sposoby aby to zrobić. Uwaga: Sposób 3. zmienia nazwę aktywnego arkusza. Nazwa arkusza może mieć do 31 znaków (Excel 2007).

 

Sposób 1 (najszybszy i najprostszy) – Excel 2003 i 2007: 

 1. Kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy na nazwie arkusza (nazwa powinna podświetlić się na kolor czarny).
  Podświetlona nazwa arkusza
   
 2. Wpisz jego nową nazwę.
  Kursor nowej nazwy arkusza
   
 3.  Zatwierdź zmianę klawiszem Enter.
   Nowa nazwa arkusza
   

Sposób 2 – Excel 2003 i 2007:

 1. Kliknij prawym klawiszem kartę arkusza, którego nazwę chcesz zmienić.
 2. Wybierz, w menu kontekstowym, które się pojawi, opcję Zmień nazwę.
  Opcja: Zmień nazwę
   
 3. Wpisz nową nazwę arkusza.
 4. Zatwierdź klawiszem Enter.

Sposób 3 – Excel 2003:

 1. W menu Format wskaż polecenie Arkusz.
 2. Kliknij polecenie Zmień nazwę.
 3. Wpisz nową nazwę arkusza.
 4. Zatwierdź klawiszem Enter.

Sposób 3 – Excel 2007:

 1. Kliknij kartę Narzędzia główne.
 2. W grupie Komórki kliknij strzałkę formantu Format.
  Grupa: Komórki; Formant: Format
   
 3. W sekcji Organizuj arkusze wybierz opcję Zmień nazwę arkusza.
  Opcja: Zmień nazwę arkusza
 4. Wpisz nową nazwę arkusza.
 5. Zatwierdź klawiszem Enter.

 

Zobacz również:

Jak usunąć przecinek na końcu tekstu komórki?
Jak automatycznie powtórzyć wartość raz wpisaną w kolumnie (autozupełnianie)?
Jak wydrukować poziomo arkusz danych?
Co to są makra i jak je rejestrować?
Jak stworzyć niestandardowy format liczb?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady