Jak zmienić sposób wyświetlania poprawek?

Problem:
Jak zmienić sposób wyświetlania poprawek?

Poprawki nanoszone w dokumencie przez innych użytkowników są zazwyczaj wyróżniane innym kolorem. Istnieje jednak możliwość dostosowania sposobu ich wyświetlania, również z uwzględnieniem charakteru wprowadzonych zmian.

Rozwiązanie:


Aby zmienić sposób wyświetlania zmian możemy użyć formantu Dymki.
Przechodzimy na kartę Recenzja. Wybieramy sekcję Śledzenie. Klikamy formant Dymki.

Na liście opcji mamy 3 możliwości:

  • Pokaż poprawki w dymkach – obok kartki widzimy szary margines, gdzie są wyświetlane dymki odnoszące się do poszczególnych zmian. Każdy dymek zawiera opis zmiany, np. Komentarz, Sformatowano itp.
    .

  • Pokaż wszystkie  poprawki w wierszach – wyświetlana jest kartka bez marginesu. Naniesione poprawki są wyróżnione innym kolorem, a skomentowany tekst jest podświetlony. Aby zobaczyć opis zmiany lub komentarz, ustawiamy kursor myszy nad zmianą.

  • Pokaż tylko komentarze i formatowanie w dymkach  – kartka wyświetlona jest ponownie z marginesem, ale tylko komentarze i formatowanie tekstu są widoczne w dymkach. Pozostałe zmiany – jak np. usunięte czy dopisane wyrazy są wyróżnione innym kolorem w tekście

Znając te opcje każdy może ustawić najwygodniejszy dla siebie tryb wyświetlania poprawek.

Zobacz również:

Jak dodać efekt 3D do rysunku lub autokształtu?
Jak wstawić pustą stronę?
Jak stworzyć proste makro?
Jak dodać do dokumentu symbole płci?
Jak pracować na dwóch częściach dokumentu jednocześnie?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady