Jak zmienić typ wykresu przestawnego?

Problem:

Jak zmienić typ wykresu przestawnego?

Gdy generujemy wykres przestawny nie wybieramy typu – domyślnie tworzony jest wykres kolumnowy. Taki typ może być nieodpowiedni do obrazowanych przez nas danych, dlatego możemy go zmienić.

Rozwiązanie:


Zmianę typu wykresu pokażemy na przykładowym wygenerowanym wykresie kolumnowym, który przedstawia sumy wydatków na poszczególne działy w IV kwartałach.

Aby móc edytować wykres klikamy w jego obrębie. Pojawiają się podświetlone na zielono karty kontekstowe Narzędzia wykresów przestawnych.

Wybieramy kartę Projektowanie.

W sekcji Typ wybieramy formant Zmień typ wykresu.

Pojawia się okno dialogowe Zmienianie typu wykresu. W oknie z lewej strony wybieramy ogólny typ- Liniowy. W oknie z prawej mamy do wybory kilka odmian – zaznaczymy Liniowy ze znacznikami. Klikamy OK.

Nasz wykres uległ zmianie i wygląda tak:

Jak widać na wykresie liniowym łatwiej nam porównać różnicę wielkości między poszczególnymi kwartałami (niż na wykresie kolumnowym – gdzie poszczególne kolumny były od siebie oddalone).

Zobacz również:

Jak wyróżnić komórki skalą kolorów zależnie od wartości?
Jak pokazać więcej linii siatki na wykresie?
Jak zmienić styl wykresu?
Co zrobić, aby dowolna komórka była zawsze widoczna?
Jak ustawić format komórek dla obliczeń księgowych?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady