Jak zmienić układ wykresu (dodawanie tytułów)?

Problem:
Jak zmienić układ wykresu (dodawanie tytułów)?
 
Układ wykresu określa, jakie części są widoczne na wykresie. Aby wykres był czytelny dobrze jest na nim dodać opis co przedstawia – w tym celu wstawiamy tytuł wykresu oraz tytuły osi poziomej i pionowej.
 
Rozwiązanie:
Układ wykresu można modyfikować dodając poszczególne części lub wybierając spośród gotowych układów.
 
Gotowe układy można wybrać na karcie kontekstowej Narzędzia wykresówProjektowanie
W sekcji Układy wykresu klikamy na dowolny układ wykresu, który odpowiada naszym potrzebom:
 
 
My spróbujemy dostosować nasz wykres za pomocą bardziej szczegółowych narzędzi. Dodamy sobie Tytuł wykresu oraz Tytuły osi.
 
Przechodzimy do Narzędzi wykresów – karta Układ. Wszystkie zmieniane przez nas właściwości odnajdziemy w sekcji Etykiety.
 
Najpierw ustawimy tytuł wykresu. Wybieramy formant Tytuł wykresu. Z listy opcji wybieramy Nad wykresem. W obszarze wykresu pojawia się pole Tytuł wykresu. Należy zaznaczyć zawartość tego pola (dwukrotne kliknięcie lewego przycisku myszy) i wpisać właściwy tytuł (u nas: Sprzedaż).
 
 
Teraz ustawimy tytuły dla osi poziomej, czyli opis, co jest przedstawione na osi X.
 
Wybieramy formant Tytuły osi. Z listy wybieramy Tytuły głównej osi poziomej. Z kolejnej listy wybieralnej wybieramy Tytuł pod osią.
W obszarze pod wykresem pojawia się pole Tytuł osi. Należy zaznaczyć zawartość tego pola i wpisać właściwy tytuł (u nas: Okres rozliczeniowy).
 
W analogiczny sposób dodamy tytuł osi pionowej. Wybieramy formant Tytuły osi. Z listy wybieramy Tytuły głównej osi pionowej. Z kolejnej listy wybieralnej wybieramy Tytuł obrócony.
W obszarze wykresu, obok osi pionowej, pojawi się tytuł, który jest obrócony o 90 stopni w stosunku do normalnego tekstu. Należy zaznaczyć zawartość tego pola i wpisać właściwy tytuł (u nas: Sprzedaż w tys. zł).
 
Po dodaniu wszystkich trzech tytułów nasz wykres będzie wyglądał jak na poniższym rysunku.
 

Zobacz również:

Jak stworzyć fakturę na podstawie szablonu?
Jak zmienić kolejność pól w tabeli przestawnej?
Jak usunąć zakreślenie nieprawidłowych danych?
Jak wygenerować liczbę losową?
Jak wstawić nagłówek/stopkę?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady