Jak znaleźć ostatnio używany dokument?

Jeśli dany użytkownik pracuje w Wordzie na co dzień, poświęcając na to większość swoich obowiązków zawodowych, może zdarzyć się sytuacja, że któryś z używanych i zapisywanych dokumentów gdzieś się zapodzieje.

Wówczas można wykorzystać program Word do zyskania dostępu do ostatnio używanego dokumentu, nawet jeśli jest on zapisany w nieznanym czy nieustalonym póki co miejscu. Pozwala to na jego otwarcie oraz ponowne zapisanie w odpowiednim folderze.

Rozwiązanie:

 

Aby znaleźć ostatnio używany dokument, należy wejść w zakładkę „Plik” i wybrać opcję „Ostatnio używane”.

ostatnio

Otworzy się okno dialogowe, w którym będzie można zobaczyć w pierwszej kolumnie „Ostatnio używane dokumenty”, zaś w drugiej „Ostatnio używane miejsca”, co pozwala dotrzeć również do miejsca, gdzie zapisany był poszukiwany dokument.

ostatnio

Zobacz również:

Jak usunąć numerację stron?
Jak zabezpieczyć dokument hasłem?
Jak skopiować formatowanie fragmentu tekstu?
Jak prawidłowo przygotować nadruk na kopertę?
Jak wstawić ozdobną poziomą linię?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady