Jak zsumować dane z kilku arkuszy (konsolidacja)?

Problem:
Jak zsumować dane z kilku arkuszy (konsolidacja)?
 
Konsolidacja – czyli możliwość stosowania funkcji podsumowujących na danych z kilku arkuszy jest najbardziej przydatna przy pracy z powtarzającymi się danymi. W tym przykładzie pokażę jak zsumować dane o sprzedaży z kilku kolejnych miesięcy. Żeby zastosować tę metodę dane w poszczególnych arkuszach muszą mieć taki sam układ.
 
Rozwiązanie:
Na przykładzie prostego pliku z danymi z 3 miesięcy pokażemy jak zsumować dane za pomocą Konsolidacji.
 
Nasze dane wyglądają w następujący sposób:
 
 
Jak widać we wszystkich trzech arkuszach mamy dokładnie takie same kolumny i formuły. Takie rozwiązanie jest często wykorzystywane przy powtarzających się obliczeniach.
 
Konsolidację można przeprowadzić na dwa sposoby. Tutaj omówimy ten prostszy – konsolidację całych zakresów danych naraz.
 
Taką metodę możemy zastosować tylko w przypadku jeśli wszystkie dane w zakresach mają ten sam układ i na wszystkich chcemy użyć tej samej funkcji (u nas: Sumowanie).
 
Otwieramy pusty arkusz (może być w tym samym dokumencie). Przechodzimy na kartę Dane. Z sekcji Narzędzia danych wybieramy formant Konsoliduj.
 
Pojawia się okno dialogowe Konsolidowanie. W polu Funkcja wybieramy odpowiednią funkcję podsumowującą z listy, u nas będzie to Suma.
 
Następnie klikamy na krateczkę obok pola edycji Odwołanie.
 
Teraz musimy kolejno pododawać wszystkie zakresy, które chcemy podsumować – u nas będą to zakresy z arkuszy Styczeń, Luty i Marzec.
Klikamy na zakładkę Styczeń. Zaznaczamy cały zakres z danymi. Nasze okno dialogowe zmniejszyło się tylko do paska na adres zakresu. Klikamy na kratkę, żeby pokazać całe okno. Naciskamy przycisk Dodaj.
W tym momencie zakres Styczeń został dodany. Teraz wystarczy tylko na dole kliknąć zakładkę Luty(zmiana arkusza) i Excel automatycznie ustawi zakres w tym samym miejscu co poprzednio.
Ponownie naciskamy Dodaj i analogicznie dodajemy zakres z arkusza Marzec (klikamy na zakładkę z nazwą arkusza i przycisk Dodaj).
 
 
Jeśli wszystkie zakresy do konsolidacji są już uwzględnione zaznaczamy wszystkie pola na dole:
  • Użyj etykiet w: Górny wiersz i Lewa kolumna sprawi, że dane po konsolidacji będą podpisane naszymi nagłówkami (oczywiście można nie zaznaczać tej opcji jeśli chcemy nadać inne nazwy).
  • Dzięki opcji Utwórz łącze z danymi źródłowymi możliwa będzie aktualizacja, jeśli dane źródłowe ulegną zmianie.
Naszym ostatnim ruchem jest naturalnie kliknięcie OK 🙂
 
Dane zostają zsumowane w jednym arkuszu. Jak widać mają postać listy rozwijalnej tak, że oprócz przejrzystego efektu końcowego możemy także prześledzić wyniki dla konkretnych miesięcy.
 
 
Oczywiście to było jednynie przykładowe wykorzystanie Konsolidacji – możliwe jest także konsolidowanie jedynie wybranych nazwanych zakresów oraz używanie innych funkcji (np. Średnia), ale to omówimy szczegółowo w innym odcinku.

Zobacz również:

Jak usunąć zakreślenie nieprawidłowych danych?
Jak wyróżnić komórki skalą kolorów zależnie od wartości?
Jak odkryć arkusz, kolumnę lub wiersz?
Jak skopiować wartość bez kopiowania formuły?
Jak zmienić domyślną liczbę otwieranych arkuszy?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady