Jak zsumować dane z kilku arkuszy?

Problem:
Jak zsumować dane z kilku arkuszy?

Praktycznie każdy dokument składa się z kilku arkuszy. Jeśli mamy w nich powiązane dane, np. przychód za kilka miesięcy możemy potrzebować je dodać do siebie. Pokażemy, jak zsumować wartości komórek z trzech różnych arkuszy.

Rozwiązanie:


Aby dodać wartości komórek znajdujących się w różnych arkuszach użyjemy funkcji Suma.

  • Ustawiamy kursor w komórce gdzie ma być wynik.
  • Przechodzimy na kartę Formuły.
  • Wybieramy sekcję Biblioteka funkcji.
  • Klikamy formant Matematyczne i tryg.
  • Z listy opcji wybieramy funkcję Suma.

Pojawi się okno dialogowe Argumenty funkcji, w którym można wpisać adresy komórek.
Wówczas ustawiamy kursor w polu edycji Liczba 1.

Załóżmy, że chcemy dodać wartości z arkuszy Arkusz 1, Arkusz 2 i Arkusz 3.
Przełączamy się na arkusz, z którego chcemy pobrać dane.
W tym celu klikamy na zakładkę z nazwą arkusza, na dole dokumentu.

Okno dialogowe pojawi się na tle wybranego przez nas arkusza. Klikamy na komórkę (lub cały zakres), która ma być dodawana. W oknie argumenty funkcji wstawi się odwołanie do tej komórki, poprzedzone nazwą Arkusz1! Jednocześnie pojawiło się kolejne pole edycji Liczba 2. Aby dodać kolejną komórkę(zakres) ustawiamy kursor w polu Liczba 2 i przechodzimy do następnego arkusza. W tym celu klikamy zakładkę z nazwą arkusza, a następnie wybraną komórkę.

W podobny sposób postępujemy z każdym kolejnym argumentem. Kiedy uwzględnimy już wszystkie komórki ze wszystkich arkuszy przechodzimy do okna dialogowego Argumenty funkcji i klikamy przycisk OK.

 Jeśli okno dialogowe Argumenty funkcji zasłania komórkę, którą chcemy dodać, wystarczy je chwycić (przytrzymać wciśnięty lewy przycisk myszy na pasku tytułu okna) i przenieść w inne miejsce na ekranie.

Istnieje również inny sposób dodawania danych z różnych arkuszy ale to już opiszę w innej poradzie 🙂

Zobacz również:

Jak zamienić wielkie litery na małe?
Jak można zabezpieczyć skoroszyt hasłem?
Jak użyć funkcji logicznej jeżeli?
Co zrobić, gdy tekst nie mieści się w komórce (zawijanie tekstu)?
Jak nadać nazwy zakresom danych?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady