Jak zsumować dane z kilku arkuszy?

Problem:
Jak zsumować dane z kilku arkuszy?

Praktycznie każdy dokument składa się z kilku arkuszy. Jeśli mamy w nich powiązane dane, np. przychód za kilka miesięcy możemy potrzebować je dodać do siebie. Pokażemy, jak zsumować wartości komórek z trzech różnych arkuszy.

Rozwiązanie:


Aby dodać wartości komórek znajdujących się w różnych arkuszach użyjemy funkcji Suma.

  • Ustawiamy kursor w komórce gdzie ma być wynik.
  • Przechodzimy na kartę Formuły.
  • Wybieramy sekcję Biblioteka funkcji.
  • Klikamy formant Matematyczne i tryg.
  • Z listy opcji wybieramy funkcję Suma.

Pojawi się okno dialogowe Argumenty funkcji, w którym można wpisać adresy komórek.
Wówczas ustawiamy kursor w polu edycji Liczba 1.

Załóżmy, że chcemy dodać wartości z arkuszy Arkusz 1, Arkusz 2 i Arkusz 3.
Przełączamy się na arkusz, z którego chcemy pobrać dane.
W tym celu klikamy na zakładkę z nazwą arkusza, na dole dokumentu.

Okno dialogowe pojawi się na tle wybranego przez nas arkusza. Klikamy na komórkę (lub cały zakres), która ma być dodawana. W oknie argumenty funkcji wstawi się odwołanie do tej komórki, poprzedzone nazwą Arkusz1! Jednocześnie pojawiło się kolejne pole edycji Liczba 2. Aby dodać kolejną komórkę(zakres) ustawiamy kursor w polu Liczba 2 i przechodzimy do następnego arkusza. W tym celu klikamy zakładkę z nazwą arkusza, a następnie wybraną komórkę.

W podobny sposób postępujemy z każdym kolejnym argumentem. Kiedy uwzględnimy już wszystkie komórki ze wszystkich arkuszy przechodzimy do okna dialogowego Argumenty funkcji i klikamy przycisk OK.

 Jeśli okno dialogowe Argumenty funkcji zasłania komórkę, którą chcemy dodać, wystarczy je chwycić (przytrzymać wciśnięty lewy przycisk myszy na pasku tytułu okna) i przenieść w inne miejsce na ekranie.

Istnieje również inny sposób dodawania danych z różnych arkuszy ale to już opiszę w innej poradzie 🙂

Zobacz również:

Jak dodać nowy arkusz?
Jak stworzyć identyfikator dla pracownika?
Jak ukryć arkusz, kolumnę lub wiersz?
Jak wstawić pojedynczą komórkę do arkusza?
Jak ustawić format komórek dla dat?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady