Starsze narzędzia formantów

Istnieje grupa formantów, które pozwalają na użytkowanie starszych niż obecne narzędzi wstawiania pól aktywnych. Formanty te stanowią dwie grupy: formanty formularza oraz ActiveX.

Rozwiązanie:

Formanty starszych narzędzi dostępne są po kliknięciu ikony folderu z narzędziami w zbiorze opcji „Formanty”. Pokaże się wówczas rozwijana lista wyboru, podzielona na dwie części.

formanty

Do formularzy starszych wersji zalicza się kolejno:

pole tekstowe, służące do wstawiania tekstu;

– pole wyboru, służące do wstawiania okienek możliwych do zaznaczenia (wyboru) przez użytkownika;

– pole kombi, służące do wstawiania pola wielonarzędziowego;

– pole wstawiające ramkę poziomą;

– pole pokazujące cieniowanie pól;

– narzędzie w kształcie gumki do usuwania pól.

Większość tych formantów powtarza się również w zakładce ActiveX. Wszystkie pola tej zakładki można zobaczyć po kliknięciu na ostatnią ikonkę w tym zbiorze opcji (czerwone zaznaczenie na grafice).

Zobacz również:

Jak zapisać własny szablon dokumentu?
Jak wstawić tabelę?
Jak wyczyścić formatowanie z tekstu?
Jak ustawić obrazek opływający tekstem?
Jak posortować alfabetycznie tekst?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady