Jak wstawić znak wodny?

4 lata temu w Word
Program Word posiada przede wszystkim zastosowanie w tworzeniu rozmaitej dokumentacji. Niekiedy dokumentacja ta jest również dodatkowo oznaczona. Oznaczenie znakiem wodnym może mieć dwojakie zastosowanie. Z jednej strony, może to być oznaczenie w przypadku treści, które mają pozostać oryginalne, a dodatkowo autorowi zależy na zaznaczeniu jego praw do własności. Wówczas zazwyczaj dokument jest zapisany w formacie nieedytowalnym. Innym zastosowaniem znaku wodnego jest oznaczenie danego ...