Ustawienia marginesów

Jednym z elementów formatowania pracy dyplomowej jest odpowiednie stworzenie marginesów. Zazwyczaj informacje o tym, jakiej powinny być one wielkości, są przekazywane przez uczelnię dla studentów.

Rozwiązanie:

Aby edytować marginesy, należy wejść w zakładkę „Układ strony” i wybrać opcję „Marginesy”.

ustawienia marginesów

Pojawi się rozwijane menu. Standardowo ustawione są w programie „Normalne marginesy” (1). Możemy je zmienić na jedną z dostępnych tutaj opcji. Należy przy tym pamiętać, że praca będzie nie tylko wydrukowana, ale również złożona w formie książkowej do okładki. Zwłaszcza jeśli zamierzamy wykonywać drukowanie dwustronne, opłacalną opcją okazać się mogą „Marginesy lustrzane” (2). Aby ustawić własne marginesy, należy wybrać opcję „Marginesy niestandardowe”.

ustawienia marginesów

Otworzy się nowe okno dialogowe „Układ strony”. Należy wejść w zakładkę „Marginesy”, jeśli otworzyła się jakakolwiek inna. Tutaj można po kolei wybierać konkretne cechy marginesów. W pierwszym polu (1) można wpisać niestandardowe rozmiary marginesów, z zachowainem odpowiedniego marginesu również dla oprawy, a także ustawieniem, z której strony znajdować ma się margines dla oprawy. Następnie można ustawić orientację strony (2), co może być przydatne przy pracach z przedmiotów ścisłych. Kolejne pole „Strony” (3) pozwala wybrać z listy rozwijanej konkretne właściwości stron, których dotyczą ustawienia marginesów. Na oknie „Podgląd” (4) można bardzo ogólnie sprawdzić wprowadzone zmiany. Okno z rozwijaną listą „Zastosuj do:” (5) pozwala na ustawienie, czy zmiany w marginesach mają być wprowadzone dla całego dokumentu, czy może w innym układzie. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem „OK”.

ustawienia marginesów

Zobacz również:

Jak skopiować tabelę?
Jak zmienić wygląd tabeli za pomocą stylów formatowania?
Jak zmienić marginesy strony?
Jak zmienić obrys rysunku lub autokształtu?
Jak użyć Tezaurusa?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady