Zaokrąglanie do najbliższej liczby

Zaokrąglanie do najbliższej pełnej liczby to jedno z najczęściej wykonywanych zaokrągleń. Pozwala ono na zmniejszenie formatu dziesiętnego do pełnej liczby, co ułatwia wykonywanie obliczeń i wprowadza jednorodność w arkuszu.

Rozwiązanie:

Aby zaokrąglić liczbę do najbliższej pełnej liczby, należy wejść w kartę „Formuły” i wybrać opcję „Matematyczne i trygonometryczne”.

zaokrąglenie

Następnie z rozwijanej listy należy wybrać opcję ZAOKR.

zaokrąglenie

Otworzy się nowe okno dialogowe. W polu Liczba (1) należy wprowadzić liczbę, która ma podlegać zaokrągleniu. W polu Liczba_cyfr (2) należy wprowadzić liczbę miejsc po przecinku, do których ma zostać zaokrąglona liczba – w tym przypadku będzie to 0. Na dolnym polu w oknie (3) wyświetli nam się wynik funkcji. Aby wprowadzić ją do skoroszytu, należy wybrać opcję „OK” (4).

zaokrąglenie

Zobacz również:

Jak adresować komórki w formułach – adresowanie względne
Jak stworzyć spis telefonów w firmie?
Jak zmienić widok arkusza?
Jak zmienić jednostkę główną na osi Y wykresu?
Jak ukryć arkusz, kolumnę lub wiersz?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady