Zaokrąglanie do ułamka

Czasami podczas tworzenia obliczeń okazuje się, że jako wynik otrzymujemy liczbę z wieloma miejscami po przecinku. Może to spowodować, że będzie ją trudniej wykorzystywać w dalszych obliczeniach. Jeśli „ogonek” nie jest tak istotny, można skrócić format liczby, zaokrąglając ją do określonego ułamka.

Istnieją dwa sposoby zaokrąglenia liczby do ułamka. Pierwszy to wykorzystanie funkcji ZAOKR. Aby skorzystać z funkcji, należy wejść w kartę „Formuły” na wstążce menu, a następnie wybrać zbiór funkcji „Matematyczne i trygonometryczne”.

do ułamka

Z rozwijanej listy, która się pojawi, należy wybrać funkcję ZAOKR.

do ułamka

Pojawi się nowe okno dialogowe. W polu Liczba (1) należy wpisać liczbę ze wszystkimi miejscami po przecinku. W polu Liczba_cyfr (2) należy wpisać cyfrę miejsc, do których ma być zaokrąglona liczba. Jeśli mają to być części setne ułamka, należy wpisać cyfrę 2. Poniżej w polu dodatkowym (3) pokaże się wynik. Aby dodać formułę do arkusza, należy wybrać przycisk „OK” (4).

ułamka

Drugi sposób to kliknięcie na wprowadzoną do arkusza liczbę, a następnie wybranie odpowiedniej ikony w zakładce „Narzędzia główne”. Ikona ta zmniejsza liczbę miejsc po przecinku.

do ułamka

Oba sposoby zaokrąglają liczbę do ułamka, pozwalając jednocześnie na odpowiednie działanie matematyczne. W tym przypadku liczba 30,456 nie zostanie zaokrąglona do miejsc setnych przez usunięcie cyfry 6, ale zostanie zmieniony format matematyczny liczby na 30,46.

Zobacz również:

Jak zmienić liczby na datę?
Jak zapisać szablon z obsługą makr?
Jak konwertować cale na stopy/centymetry?
Jak usunąć nieużywane języki?
Jak dodać komentarz w Excelu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady