Zaokrąglanie do wielokrotności

Zaokrąglanie można wykonać również w odniesieniu nie tyle do konkretnej liczby, co do wielokrotności innej liczby. Taka sytuacja pojawia się, gdy chcemy przeliczyć np. ilość paczek z produktami koniecznych do wysłania w obliczu danej liczby zamówienia.

Rozwiązanie:

Aby zaokrąglić liczbę do wielokrotności innej liczby, należy najpierw wejść w zakładkę „Formuły”, a następnie wybrać opcję „Matematyczne i trygonometryczne”.

zaokrąglenie

Otworzy się nowe rozwijane menu, w którym należy wybrać funkcję ZAOKR.DO.WIELOKR.

zaokrąglenie

Otworzy się nowe okno dialogowe, które pozwoli na wprowadzenie wartości. W polu Liczba (1) należy wprowadzić wartość, która będzie zaokrąglana; w polu Wielokrotność (2) należy wprowadzić liczbę, której wielokrotność będzie obliczana w stosunku do podanej liczby. W polu poniżej (3) zostanie podany wynik danej funkcji. Aby wstawić ją do arkusza, należy wybrać „OK” (4).

zaokrąglenie

Zobacz również:

Jak ustawiać hasła w pakiecie Office?
Jak wydrukować cały skoroszyt?
Jak automatycznie uruchamiać skoroszyt po starcie Windows 7?
Jak wstawić obrazek Clipart?
Jak obramować na czerwono wszystkie puste komórki?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady