Co zrobić, gdy tekst nie mieści się w komórce (zawijanie tekstu)?

Problem:
Co zrobić, gdy tekst nie mieści się w komórce?
 
Często przy wpisywaniu tekstu do komórek arkusza napotykamy sytuację, że dłuższe słowa nie mieszczą się w obrębie komórki, a ich treść zachodzi na komórkę obok. 
 
Rozwiązanie:
Aby rozwiązać tę sytuację można spróbować kilku metod. 
 
Sposób 1: Poszerzanie kolumny
Aby to wykonać najeżdżamy kursorem na obszar z nazwami kolumn – na pionową linię znajdującą się pomiędzy dwoma sąsiadującymi kolumnami. Kiedy pojawi się charakterystyczna pozioma strzałeczka naciskamy lewy przycisk myszy i przytrzymując go rozciągamy kolumnę.
 Przy użyciu tej opcji szerokość wiersza pozostaje bez zmian.
 
Sposób 2: Zawijanie tekstu
Aby włączyć tę opcję zaznaczamy komórkę/zakres gdzie tekst ma być „zawijany”. Przechodzimy na kartę Narzędzia główne, wybieramy sekcję Wyrównanie i klikamy formant Zawijaj tekst.
 
Wówczas tekst w komórce będzie wyświetlany w kliku liniach.
 
 Używając tej metody nie zmieniamy szerokości kolumny, a zmieniamy szerokość wiersza.
 
Sposób 3: Zmniejszenie zawartości
Zaznaczamy interesującą nas komórkę/obszar. Klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu podręcznego wybieramy opcję Formatuj komórki. Pojawi się okno dialogowe Formatowanie komórek.
Na zakładce Wyrównanie, w grupie Sterowanie tekstem, zaznaczamy opcję Zmniejszaj, aby dopasować. Klikamy OK.
 
 
Zawartość komórki zostanie wówczas zmniejszona, tak, aby mieściła się w komórce. 
 Rozwiązanie to należy stosować ostrożnie, aby nie stracić czytelności danych.

Zobacz również:

Jak usunąć hiperłącze?
Jak zapisać skoroszyt z obsługą makr?
Jak sprawdzić poprawność wpisanego tekstu?
Jak rozbić tekst, aby każda litera była w osobnej komórce?
Jak policzyć sumę odsetek od kredytu w danym okresie?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady