Dopasowanie pól

Czasami nasze niestandardowe nazwy pola mogą być źle odczytywane w tego typu korespondencji, stąd trzeba je dopasować do innych wartości.

Rozwiązanie:

Dopasowanie pól może zostać wykonane w kilku miejscach. Dwa pierwsze zostały już omówione wyżej – to pola w oknach dialogowych opcji „Blok adresu” oraz „Wiersz pozdrowienia”. Aby je uruchomić,  należy wybrać jedną z opcji na pasku menu „Korespondencja”, a następnie wybrać przycisk „Dopasuj pola”.

dopasowanie pól

Istnieje również prostszy sposób bezpośredniego dopasowania pól. Należy kliknąć w ikonkę „Dopasuj pola” w zakładce menu „Korespondencja”.

dopasowanie pól

Otworzy się okno dialogowe „Dopasowywanie pól”. Po lewej stronie znajdują się niestandardowe wartości, zaś po prawej stronie rozwijane listy, które pozwolą na wybór odpowiedniej wartości zawartej w książce adresowej, i dopasowanie jej do potrzeb naszej korespondencji seryjnej.

dopasowanie pól

Zobacz również:

Jak włączyć numerowanie wierszy?
Jak ustawić wcięcie dla akapitu?
Wstawianie przypisów
Jak wstawić duży nawias?
Jak i po co ustawiać interlinię w dokumencie?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady