Edytowanie wiersza pozdrowienia

Wiersz pozdrowienia pozwala na nawiązanie pozytywnych relacji z klientem, a także wypełnienie reguł korespondencji w ramach utartych wzajemnych reguł o kulturze.

Rozwiązanie:

Aby edytować wiersz pozdrowienia, należy wejść w zakładkę menu „Korespondencja”, a następnie wybrać przycisk „Wiersz pozdrowienia”.

wiersz pozdrowienia

Otworzy się nowe oknoWstawianie wiersza pozdrowienia”. Pierwszym oknem jest „Format wiersza pozdrowienia” (1), pozwalający na wybranie tytułu, którym zwracamy się do adresata, formy imienia oraz nazwiska, a także znaku przystankowego po tej linijce. Można również wybrać „Wiersz pozdrowienia w przypadku braku adresatów”, przydatny, jeśli adresatem jest np. firma. Kolejne pole to „Podgląd” (2), gdzie znajduje się okno przesuwania rekordów w książce adresowej. Obok jest również pole, na którym pokazują się zmiany w danych. Następnie mamy pole „Rozwiązywanie problemów” (3), w którym można skrótowo wybrać dopasowanie pól niestandardowych do tych wbudowanych do programu. Przycisk „OK” (4) pozwala na zatwierdzenie zmian, zaś przycisk „Anuluj” (5) na przerwanie ich i usunięcie dotychczasowych, poczynionych ustawień.

wiersz pozdrowienia

Zobacz również:

Jak zaznaczyć całą treść dokumentu?
Edytowanie tytułu wykresu
Jak stworzyć nowy styl czcionki w Wordzie?
Jak przetłumaczyć tekst za pomocą Worda?
Jak wstawić datę lub godzinę?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady