Jak stworzyć spis ilustracji?

Problem:
Jak stworzyć spis ilustracji?
 
Jeśli tworzymy plik, w którym będzie zamieszczonych wiele grafik możemy sporządzić ich spis.
Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne przy pisaniu różnego rodzaju raportów lub prac dyplomowych. Dobrze sporządzony spis nie tylko pomaga szybciej odnaleźć odpowiedni rysunek na wydruku, ale także już w pliku działa, jako hiperłącze do rysunku. W ten sposób klikając nazwę grafiki w spisie (z wciśniętym klawiszem Ctrl) przejdziemy do odpowiedniego obiektu (ilustracji).
 
Rozwiązanie:
Tworzenie listy obrazów wymaga najpierw ich właściwego podpisania za pomocą narzędzia Wstaw podpis
 
Sposób postępowania zademonstrujemy na pliku zawierającym pięć grafik. Wszystkie elementy podpiszemy, jako: Rysunek + kolejny numer.
Aby wstawić podpis do obrazu ustawiamy kursor pod opisywanym rysunkiem, przechodzimy na kartę Odwołania, a następnie, w sekcji Podpisy, wybieramy formant Wstaw podpis.
 
Pojawia się okno dialogowe Podpis. W polu edycji etykieta z listy rozwijalnej wybieramy Rysunek. Automatycznie ustawia się zawartość pola Podpis jako Rysunek1.
 
W ten sam sposób postępujemy z pozostałymi obrazkami. Teraz wystarczy już tylko kliknąć na formant Wstaw podpis i następnie klikamy OK.
Program zmienia numery przy rysunkach za nas. Otrzymujemy kolejno Rysunek2, Rysunek3 i tak aż dojdziemy do ostatniego Rysunek5
 
Teraz przystąpimy do generowania spisu rysunków.
 
Przechodzimy kursorem tam gdzie ma być wstawiony spis (najlepiej osobna strona na końcu dokumentu).
W sekcji Podpisy klikamy formant Wstaw spis ilustracji.
 
Pojawia się okno dialogowe Spis ilustracji, które zostało odpowiednio wypełnione przez program. Wystarczy kliknąć OK i spis pojawi się w dokumencie.
 
W oknie Spis ilustracji widać dwa pola, gdzie można zobaczyć jak będzie wyglądał wstawiany przez nas obiekt (spis). Jeśli chcemy dokonać zmian, co do wyglądu, warto zwrócić uwagę, w jaki sposób możemy ustawić wygląd spisu.
 
 
Dostępne są opcje:
  • Pokaż numery stron
  • Numery stron wyrównaj do prawej
  • Znaki wiodące tabulacji (kilka do wyboru)
A także w sekcji Ogólne
  • Formaty: domyślnie wybrany z szablonu (inne: klasyczny, wytworny, wyśrodkowany, formalny, prosty)
Po ustawieniu wybranych parametrów klikamy OK i odpowiednio dostosowany spis zostaje dołączony.
W podobny sposób możemy też utworzyć spis równań oraz spis tabel w dokumencie, ale o tym…innym razem 🙂

Zobacz również:

Numerowanie stron
Jak poprawiać tekst innego użytkownika w Wordzie?
Jak wyjustować tekst?
Jak wyłączyć sprawdzanie pisowni dla dokumentu?
Jak zmienić wielkość liter w dokumencie?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

View my other posts