Jak adresować komórki w formułach (adresowanie/odwołanie mieszane)?

Problem:

Jak adresować komórki w formułach (adresowanie/odwołanie mieszane)?Rozwiązanie:

Pisząc formuły w Excelu bardzo często odwołujemy się do innych komórek, aby skorzystać ze znajdujących się w nich danych. Tworząc formułę obliczeniową używamy tych odwołań aby wykorzystać dane znajdujące się w określonej komórce. Jeśli takie formuły chcemy kopiować do innych miejsc w arkuszu to odwołanie mieszane będzie bardzo przydatne.

Odwołanie mieszane to: A$1 lub $A1

Określa ono adres komórki docelowej, który jest częściowo niezależny od bieżącego położenia. Aby zastosować takie odwołanie posługujemy sie symbolem $.

Zależnie od tego, która część adresu jest poprzedzona znakiem $, zostaje ona „zamrożona” a więc nie ulega zmianie przy kopiowaniu.

Najlepiej będzie pokazać to na przykładzie.

Przypadek I:
Odwołanie bezwględne do kolumny (kolumna nie zmienia się przy kopiowaniu) i względne do wiersza(wiersz zmienia się przy kopiowaniu)

Spójrzmy co się dzieje, gdy kopiujemy formułę z komórki B1 o treści =$A1.

Strzałki pokazują do której komórki odwołuje się formuła (=$A1), zmieniona przez Excel przy wklejaniu.

W komórce A2 formuła =A1 odwołuje się do komórki z tej samej kolumny (A) i z poprzedniego wiersza(1). Dzięki adresowaniu mieszanemu możemy zachować tę relację częściowo.

Stawiająć symbol $ przed oznaczeniem kolumny sprawimy, że po wklejeniu w inne miejsce formuła zawsze odwołuje się do kolumny A (a nie do tej samej kolumny co komórka do której wklejamy). Natomiast numer wiersza będzie się zmieniał na poprzedni w stosunku do komórki do której wklejamy.

Trochę to zagmatwane, ale tę prawidłowość dość dobrze widać na rysunku powyżej.

Przypadek II:
Odwołanie bezwględne do wiersza (wiersz nie zmienia się przy kopiowaniu) i względne do kolumny (kolumna zmienia się przy kopiowaniu)

Spójrzmy co się dzieje, gdy kopiujemy formułę z komórki A2 o treści =A$1.

Strzałki pokazują do jakiej komórki odwołuje się formuła po wklejeniu.

W komórce A2 formuła =A1 odwołuje się do komórki z tej samej kolumny (A) i z poprzedniego wiersza(1). Analogicznie jak w przypadku I możemy zachować tę relację częściowo. Stawiając symbol $ przed oznaczeniem wiersza sprawimy, że po wklejeniu w inne miejsce formuła zawsze odwołuje się do wiersza 1, natomiast kolumna będzie się zmieniała zgodnie z zasadami adresowania względnego – w tym przypadku będzie to zawsze ta sama kolumna.

Poniżej przedstawiam w tabeli wynik kopiowania formuły z adresowaniem mieszanym. Spójrzmy jak zachowa się taka formuła przy skopiowaniu do kilku przypadkowych komórek.


W tabeli pokazano jak zmienia się formuła po skopiowaniu do innej komórki i jaki zwróci wynik. Komórka źródłowa to komórka, z której kopiujemy (Ctrl+C) odwołanie. Komórka docelowa to komórka do której je wklejamy (Ctrl+V).

Zobacz również:

Excel 2007: Nowy interfejs użytkownika
Jak wydrukować cały arkusz na jednej stronie?
Jak wydrukować poziomo arkusz danych?
Jak rozdzielić komórki w arkuszu?
Jak dodać nowy arkusz?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady