Jak dodać hiperłącze w formie adresu e-mail do slajdu?

Program PowerPoint umożliwia tworzenie prezentacji przeznaczonych do różnych celów, a także do odtwarzania w różny sposób.

Dzięki wielości funkcji prezentacja może stać się odrębnym materiałem naukowym czy szkoleniowym, o ile jest stworzona w sposób odpowiedni oraz komplementarny. Jedną z funkcji, które przydatne są zwłaszcza przy tworzeniu prezentacji, które mają być odtwarzane samodzielnie przez odbiorców, jest wstawianie hiperłącza.

Hiperłącze może znajdować się pod każdym obiektem, a także tekstem w prezentacji. Co istotne, hiperłącze może prowadzić do adresu e-mail, który należy do autora prezentacji oraz pod którym można się z nim skontaktować.

Rozwiązanie:

Aby dodać hiperłącze jako adres e-mail do prezentacji, należy zaznaczyć tekst, w którym ma być zagnieżdżone hiperłącze, wejść w zakładkę Wstawianie i kliknąć w przycisk Hiperłącze.

hiperlacze

Otworzy się nowe okno dialogowe o nazwie Wstawianie hiperłącza”. Po lewej stronie należy wybrać przycisk „Adres e-mail” (1), a następnie uzupełnić kolejne pola: adres e-mail (2), temat korespondencji (3). Jeśli używany był ostatnio jakiś adres e-mail, w polu „Niedawno używane adresy e-mail” (4) będzie on możliwy do wybrania; wówczas nie trzeba go wpisywać ręcznie. Aby zatwierdzić zmiany, należy kliknąć „OK” (5).

hiperlacze

Dodane hiperłącze będzie domyślnie ustawione jako tekst w kolorze niebieskim oraz z podkreśleniem. Po najechaniu na tekst myszką nie będziemy w stanie nic zobaczyć; dopiero przy pokazie slajdów najechanie myszką na hiperłącze pokaże dodatkowe informacje na jego temat. Po kliknięciu na hiperłącze otworzy się klient poczty używany na danym komputerze i umożliwi napisania maila pod podany w hiperłączu adres. Poniżej efekt najechania kursorem na hiperłącze w trakcie pokazu slajdów.

hiperlacze

Zobacz również:

Jak zapisać prezentację jako film?
Jak podzielić slajdy na sekcje?
Jak dodać obiekt ClipArt jako tło slajdu?
Jak dodać gradient jako tło slajdu?
Jak dodać obraz jako tło slajdu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady