Jak dzielić wyrazy w Wordzie?

Problem:
Jak dzielić wyrazy w Wordzie?

W tradycyjnym piśmie mamy często do czynienia z podziałem wyrazów. Gdy brakuje nam miejsca na dokończenie w bieżącej linii po prostu przenosimy część wyrazu do kolejnej. Choć niewielu z nas zdaje sobie z tego sprawę taka opcja istnieje również w dokumentach Word.

Rozwiązanie:

Edytując dany dokument użytkownik ma możliwość określenia, czy w tekście ma być automatyczny podział wyrazów, czy chce to robić ręcznie czy też wyrazy nie mogą być dzielone.

Aby wybrać jedną spośród tych opcji:

  • Przechodzimy na kartę Układ Strony.
  • W sekcji Ustawienia Strony wybieramy formant Dzielenie wyrazów.

Tutaj dostępne są 3 opcje:

  • Brak – wyrazy wcale nie będą dzielone (opcja zaznaczona domyślnie).

  • Automatycznie – wyrazy są dzielone zgodnie z podziałem na sylaby.

     

  • Ręcznie – wyrazy są dzielone w miejscu, wskazanym przez użytkownika.

 Jeśli wybieramy opcję Ręcznie pojawi się okno dialogowe Ręczne dzielenie wyrazów.

Widzimy tutaj wyraz i jego sugerowany podział. Wyznaczamy miejsce podziału ustawiając kursor w obrębie wyrazu i klikając Tak. Wówczas edytor przeskakuje do kolejnego wyrazu wymagającego podziału. Jeśli nie chcemy zmieniać miejsca podziału pozostałych wyrazów wystarczy kliknąć Anuluj.

Ostatnią opcją formantu Dzielenie wyrazów jest: Opcje dzielenia wyrazów. Pojawi się okno dialogowe Opcje dzielenia wyrazów, w którym możemy ustawić, np. Strefę dzielenia wyrazów, czyli maksymalną ilość miejsca między wyrazem, a prawym marginesem, przy której wyraz nie zostanie podzielony.

Aby ustawić dzielenie wyrazów nie w całym dokumencie, a jedynie w jego części, przed kliknięciem formantu Dzielenie wyrazów zaznaczamy obszar, którego będzie on dotyczył.

Zobacz również:

Rodzaje formantów
Jak zapisać własny szablon dokumentu?
Czym jest wersja ostateczna dokumentu i jak ją właczyć?
Jak wstawić obiekt clipart?
Jak dodać do dokumentu symbole płci?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady