Jak formatować prace dyplomowe?

Prace dyplomowe są najczęściej pisane w Wordzie, bowiem zazwyczaj szkoły wyższe wymagają zapisywania ich na CD w formacie .doc. Dodatkowo, program pozwala również na odpowiednie formatowanie stworzonej pracy.

Każda uczelnia wyższa posiada własne oczekiwania względem studentów i formatowania ich prac. Wymagania te są nie tylko istotne z formalnego punktu widzenia – zazwyczaj praca bez odpowiedniego formatowania nie zostanie po prostu zaliczona – ale również z powodów estetycznych. Dobrze przeprowadzone formatowanie pozwala na łatwiejsze przyswojenie tekstu i podnosi jego estetykę.

Rozwiązanie:

Pierwszym krokiem na drodze do formatowania pracy jest odpowiednie ułożenie jej w linijkach. Praca powinna być dostosowana do wymogów przedstawionych przez uczelnię, a to zazwyczaj oznacza konieczność wyjustowania linijek tekstowych.

Aby wyjustować tekst, należy zaznaczyć tekst ciągły w całym dokumencie (CTRL + A), a następnie w zakładce „Narzędzia główne” wybrać przycisk oznaczający justowanie.

formatowanie

Istotne jest, aby odpowiednio ułożyć pozostałe elementy pracy. Przypisy powinny być wyrównane do lewej, podobnie jak tytuły rozdziałów i podrozdziału. Aby to wykonać, należy zaznaczyć konkretny fragment tekstu, wejść w zakładkę „Narzędzia główne”  i wybrać przycisk oznaczający wyrównanie do lewej. Często wyrównanie to jest ustawione jako domyślne, chyba że zostało zmienione formatowanie całego dokumentu.

formatowanie

Zobacz również:

Jak dodać plik PDF do programu pakietu Office?
Jak ustawić obrazek opływający tekstem?
Jak zmieniać kolejność sąsiadujących akapitów?
Jak automatycznie uruchamiać dokument po starcie Windows 7?
Jak wydrukować dokument bez komentarzy, nie usuwając ich?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady