Jak grupować obiekty w Excelu?

Problem:
Jak zgrupować obiekty graficzne w Excelu?

Jeśli urozmaicimy nasz dokument elementami graficznymi wygodnie jest je połączyć ze sobą. W ten sposób możemy łatwo ustawić je w arkuszu gdyż są traktowane jako jeden element. Taka operacja na elementach graficznych nazywa się grupowaniem .

Rozwiązanie:

W tej poradzie grupowanie będzie zaprezentowane na przykładzie tekstu WordArt oraz obrazka Clipart
Aby zgrupować te dwa obiekty musimy je najpierw zaznaczyć.
Klikamy lewym klawiszem myszy na obydwa obiekty przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl.

Następnie pojawiają się w tle dwie karty kontekstowe:

  • Narzędzia do rysowania – służące do formatowania obiektu WordArt oraz
  • Narzędzia obrazów – służące do formatowania obiektu Clipart

Obojętnie które narzędzia wybierzemy – sposób postępowania jest ten sam (obie karty kontekstowe zawierają dodatkową kartę Formatowanie, a w niej sekcję Grupuj).

Klikamy na kartę Formatowanie – pod dowolną podświetloną kartą kontekstową. Przechodzimy do sekcji Rozmieszczenie. Odnajdujemy formant Grupuj. Klikamy na strzałkę w dół i wybieramy opcję – Grupuj.

Tak połączone elementy można przenosić bez konieczności oddzielnego zaznaczania, zmieniać ich rozmiar oraz sposoby formatowania. Niektóre opcje edycji  zostaną jednak utracone, aby je odzyskać wystarczy rozłączyć elementy.

Jeśli będziemy później chcieli „rozdzielić” grafiki postępujemy w ten sam sposób co wyżej, tylko zamiast opcji Grupuj wybieramy Rozgrupuj.

Zobacz również:

Jak policzyć korelacje między danymi?
Jak włączyć pasek formuły?
Jak zmieniać powiększenie arkusza?
Jak zmienić kolumnę w wiersz (i odwrotnie)?
Jak wyróżnić komórki skalą kolorów zależnie od wartości?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady