Jak i po co wyłączyć automatyczne działanie formuł?

Program Excel posiada szereg formuł wbudowanych w system i dostępnych dla ogółu użytkowników, dzięki którym to formułom można wykonać bardziej i mniej skomplikowane działania.

Formuły przydają się właściwie we wszystkich działaniach matematycznych na liczbach, dokonywanych w programie. Czasem jednak może zaistnieć potrzeba, aby formuły te nie obliczały automatycznie żadnych wartości bez wcześniejszej akceptacji użytkownika. Potrzeba ta może wynikać np. z konieczności wpisania wszystkich danych, sprawdzenia ich czy analizy wprowadzonych formuł.

Rozwiązanie:

Program Excel pozwala na zmianę domyślnego obliczania formuł. W ustawieniach programu wszystkie formuły obliczają się automatycznie po ich zatwierdzeniu. Aby zmienić tę opcję, należy wejść w zakładkę „Formuły”, a następnie wybrać przycisk „Opcje obliczania”.

obliczanie

Ukaże się rozwijane menu, w którym wybrać można sposób, w jaki formuły będą obliczane. Możliwością są trzy: pozostawienie funkcji „Automatycznie”, która będzie obliczała formuły po każdej zmianie wartości w ich zasięgu; włączenie funkcji „Automatycznie z wyjątkiem tabel danych”, gdzie formuły będą obliczane automatycznie z wyłączeniem tych zawartych w tabelach danych; „Ręczne” – czyli wszystkie formuły po zmianie danych wymagają akceptacji wprowadzenia zmian do obliczeń.

obliczanie

Jeśli ustawione jest ręczne obliczanie formuł, można przeprowadzić je dwojako. Funkcja „Oblicz teraz” (1) pozwala na obliczenie wszystkich funkcji w całym skoroszycie, a więc we wszystkich arkuszach zapisanych w danym dokumencie Excel. Funkcja „Oblicz arkusz” (2) oblicza jedynie funkcje zawarte w danym arkuszu kalkulacyjnym.

obliczanie

Zobacz również:

Jak zmienić jednostkę główną na osi Y wykresu?
Jak skopiować wartość bez kopiowania formuły?
Jak posortować komórki alfabetycznie?
Jak zmienić globalnie separator dziesiętny liczb (z przecinka na kropkę i odwrotnie)?
Jak pomnożyć macierze w Excelu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady