Jak nadać nazwy zakresom danych?

Problem:
Jak nadać nazwy zakresom danych?
 
Zakresom danych można nadać nazwy tak aby potem móc posługiwać się nimi w tworzeniu formuł. Dzięki temu nie musimy pamiętać jak odwoływać się do zakresu w stylu A2:A14 ani sprawdzać,  gdzie dokładnie znajdują się dane. Wystarczy odpowiednim zakresom, już w trakcie tworzenia zakresu, nadać jakąś mnemoniczną nazwę i później posługiwać się nią.
 
Rozwiązanie:

Najpierw należy wybrać odpowiednią nazwę dla danego zakresu – taką aby w jakiś sposób kojarzyła się z jego zawartością. W naszym przykładzie nazywamy zakres zawierający zysk w miesiącu styczniu więc nazwiemy zakres zysk_sty.
 
W tym celu zaznaczamy odpowiedni zakres.

Przechodzimy na kartę Formuły, w sekcji Nazwy zdefiniowane klikamy na formant Definiuj nazwę.
Z listy opcji wybieramy Definiuj nazwę.
Pojawia się okno dialogowe Nowa nazwa. W polu edycji Nazwa wpisujemy wybraną przez nas nazwę zakresu: zysk_sty.
 
Klikamy OK.
Wybrany zakres zostaje nazwany. Od teraz gdy go zaznaczymy w polu nazwy pojawi się wybrana przez nas nazwa: zysk_sty.
 
Od tej pory nazwę tę można używać w formułach, np. aby zsumować wszystkie wartości z tego zakresu wystarczy wpisać:
{code}
=suma(zysk_sty)
{/code}
 
 
W innych poradzach opiszę w jaki sposób można usuwać i edytować źle nadane nazwy.

Zobacz również:

Jak importować dane z bazy programu Access?
Jak obliczyć datę zakończenia spłaty kredytu?
Jak korzystać z własnego szablonu skoroszytu?
Jak ustawić tło arkusza?
Jak dodać plik PDF do programu pakietu Office?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady