Jak obliczyć datę zakończenia spłaty kredytu?

Podczas tworzenia rozmaitych zestawień, czy to na potrzeby zawodowe, czy prywatne, przydatna okazuje się umiejętność sumowania liczb oznaczających różne wartości. Podczas pobierania pożyczki trudno jest nam jednoznacznie stwierdzić, kiedy wypadnie data zakończenia jej spłaty, zwłaszcza jeśli rat jest dużo. Tutaj z pomocą przychodzi program Excel.

Rozwiązanie:

Dla obliczenia daty zakończenia spłaty kredytu tworzymy zestawienie trzech kolumn. W pierwszej umieszczamy datę wzięcia kredytu. W drugiej – ilość rat, przy założeniu, że są to raty comiesięczne. W trzeciej będziemy wpisywać formułę, która pozwoli nam na uzyskanie odpowiedniego wyniku – daty zakończenia spłaty kredytu. Datę w komórce pierwszej wpisujemy w formacie rok-miesiąc-dzień.

zakonczenie splaty

Następnie tworzymy formułę. Na początku zapisujemy format, który ma być formatem wynikowym, czyli DATA. Następnie w nawiasie wpisujemy poszczególne elementy tej daty, dodając w odpowiednim miejscu odesłanie do komórki zawierającej liczbę rat. W rezultacie prezentuje się to następująco:

=DATA(ROK(A2);MIESIĄC(A2)+B2;DZIEŃ(A2))

A2 to odniesienie do komórki, gdzie znajduje się określona data początkowa. Oznaczenia poszczególnych elementów daty uzyskujemy pod dodaniu znaczników ROK, MIESIĄC i DZIEŃ, dokładnie w takiej kolejności, w jakiej będą one utrzymane w wyniku i są utrzymane w dacie początkowej.  Zawartość komórki B2 to liczba rat – dodajemy ją tylko do liczby miesięcy, ponieważ zakładamy, że raty są comiesięczne.

Po wpisaniu formuły do pola C2 otrzymujemy jej wynik, który jest datą ostatniego miesiąca spłaty pożyczki.

zakonczenie splaty

Użycie formuły DATA jest istotne, ponieważ miesiące są rozliczane nie w systemie setnym, a w systemie 12 – z tego powodu, po przekroczeniu tej liczby miesięcy, zmienia się również rok.

Zobacz również:

Jak automatycznie skopiować formatowanie komórek?
Jak nadać nazwy zakresom danych?
Jak wydrukować poziomo arkusz danych?
Jak zamienić wielkie litery na małe?
Jak wygenerować korespondencję seryjną używając danych z Excela?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady