Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy?

Problem:
Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy?
 
W tej poradzie pokażemy jak znaleźć w programie i użyć funkcji Pierwiastek, która służy do obliczenia pierwiastka kwadratowego z wyrażenia.
 
Rozwiązanie:
Aby wykorzystać funkcję Pierwiastek obliczającą pierwiastek drugiego stopnia, należy:
Ustawić kursor w komórce, w której chcemy mieć wynik. Kliknąć na przycisk Wstaw funkcję – fx (obok Paska formuły). Pojawi się okno dialogowe Wstawianie funkcji. Z listy rozwijalnej wybieramy kategorię Matematyczne, a następnie, w oknie poniżej, odszukujemy funkcję Pierwiastek.
 
Możemy ją także znaleźć na czwartej karcie Formuły, w sekcji Biblioteka Funkcji, klikając strzałkę pod formantem Więcej funkcji. Z listy opcji wybrać Matematyczne, a następnie odszukujemy funkcję Pierwiastek.
 
Po zastosowaniu dowolnego z dwóch powyższych sposobów, ukazuje się okno Argumenty funkcji. Widzimy tu jedno pole edycji – Liczba, można je uzupełnić na trzy sposoby:
 
  • wpisać dowolną dodatnią liczbę, np. 169,
  • wpisać adres komórki, w której znajduje się liczba do pierwiastkowania,
  • ustawić kursor w tym polu, a następnie kliknąć ikonę z prawej jego strony i zaznaczyć komórkę w arkuszu, która zawiera liczbę do pierwiastkowania – adres komórki zostanie wstawiony do formuły.

Kliknąć OK.
 
W tym momencie program wstawi wynik w wybranej komórce.
 
Aby zapoznać się z innymi funkcjami oferowanymi przez Excel zajrzyjcie do sekcji Dane i formuły!

Zobacz również:

Excel 2007: Nowe zakresy zestawów danych
Jak wstawić pojedynczą komórkę do arkusza?
Co zrobić, aby zawsze widzieć nagłówki kolumn?
Gdzie znajdują się szablony skoroszytu?
Jak usunąć komentarze z wielu komórek jednocześnie?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady