Jak obliczyć rzeczywistą stopę procentową?

Problem:
Jak obliczyć rzeczywistą stopę procentową?

Rzeczywistą stopę procentową obliczamy gdy mamy do czynienia z  okresową kapitalizacją odsetek. W przeciwnym wypadku stopa rzeczywista i stopa nominalna – ta podawana przez bank – są takie same.

Używając funkcji Effect możemy policzyć rzeczywistą stopę procentową w zależności od ilości okresów kapitalizacji odsetek w ciągu roku.

Rozwiązanie:


Aby policzyć rzeczywistą  stopę procentową musimy znać stopę nominalną i ilość okresów kapitalizacji w ciągu roku. W naszym przykładzie posłużymy się jedną z finansowych funkcji Effect, aby policzyć rzeczywiste oprocentowanie, przy nominalnej stopie 5% i z kapitalizacją kwartalną.

Przechodzimy na kartę Formuły. Wybieramy sekcję Biblioteka funkcji i klikamy na formant Finansowe.
Wybieramy funkcję o nazwie Effect.

Pojawia się okno dialogowe Argumenty funkcji. W polach edycji wpisujemy odpowiednio:

  • Stopa_nominalna – oprocentowanie nominalne, należy je koniecznie wpisać z symbolem % lub w postaci ułamka dziesiętnego, np. 5% lub 0,05,
  • Okresy – liczba okresów kapitalizacji – będzie zawsze liczbą całkowitą, np. przy kapitalizacji miesięcznej 12, przy kwartalnej 4.

Klikamy przycisk OK.

Tak obliczoną stopę procentową wystarczy pomnożyć przez zainwestowaną kwotę, aby obliczyć o ile urosną nasze oszczędności w ciągu roku.

Zobacz również:

Jak sprawdzić poprawność wpisanego tekstu?
Jak stworzyć spis telefonów w firmie?
Jak zmienić obszar wydruku?
Jak przypisać kolor do wartości komórek?
Jak szybko zaznaczyć określoną liczbę komórek?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady