Jak obramować na czerwono wszystkie puste komórki?

Problem:
Jak obramować na czerwono wszystkie puste komórki?

Pracując w excelu często mamy do czynienia z zestawieniami dużej ilości danych, w których zdarzają sie nieuzupełnione pola. Aby je wyróżnić i ułatwić sobie ich późniejsze wypełnienie – albo zwrócić uwagę na ich ilość – możemy użyć automatycznego formatowania. Dzięki temu możemy np. otoczyć czerwoną krawędzią wszystkie pola o jakiejś ustalonej wartości, treści (np. „nie dotyczy”) lub puste.
 

Rozwiązanie

Najpierw musimy zaznaczyć obszar, w którym będziemy poszukiwać komórek pustych. Może to być zarówno zakres komórek, np. kolumna w tabeli, jak i cała kolumna czy też cały wiersz. Zakres komórek zaznaczamy, wciskając lewy przycisk myszy i przeciągając kursor nad obszarem, który chcemy wyróżnić.

Całą kolumnę/wiersz zaznaczamy klikając lewym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny/wiersza(niebieskie pole zawierające literę/numer). Następnie klikamy na kartę Narzędzia główne wybieramy sekcję Style i klikamy formant Formatowanie warunkowe.

Klikamy opcję Reguły wyróżniania komórek, a następnie wybieramy opcję Równe.

W pojawiającym się oknie dialogowym jest pole edycji, gdzie możemy wpisać dowolną wartość. Wszystkie komórki wybranego zakresu zostaną automatycznie sformatowane gdy spełnią podany warunek. Pola puste są traktowane jak gdyby zawierały wartość 0. Tak więc, by wyróżnić puste pola wpisujemy właśnie tutaj 0.

Obok pola edycji mamy listę rozwijaną, gdzie możemy wybrać sposób wyróżnienia danej komórki. Spośród dostępnych opcji wybieramy Czerwone obramowanie.

Następnie klikamy OK.

Można oczywiście ustawić dowolny inny rodzaj obramowania. W tym celu wybieramy opcję na samym dole – Format niestandardowy. Wówczas pojawia się okno dialogowe Formatowanie komórek.
Przechodzimy do zakładki trzeciej Obramowanie.

Tutaj możemy ustawić styl, kolor i rodzaj krawędzi, które mają posiadać komórki spełniające podany przez nas warunek. Aby dowiedzieć się więcej na temat formatowania krawędzi warto przeczytać „Jak obrysować tabele krawędziami?”.

Formant Formatowanie warunkowe daje wiele możliwości pracy zarówno z liczbami jak i z tekstem. Można wyróżniać nie tylko pola równe, ale też większe od…, między… czy np. duplikujące się wartości. Inne przydatne narzędzia zostaną omówione szczegółowo w oddzielnych poradach.

Zobacz również:

Jak tworzyć formuły w Excelu?
Jak posortować alfabetycznie wiersze w tabeli?
Jak zmienić układ klawiatury dla pakietu Office w Windows 7?
Jak wydrukować ciekawą tabliczkę mnożenia dla dziecka?
Jak adresować komórki w formułach (adresowanie/odwołanie bezwzględne)?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady