Jak obrysować tabelę krawędziami?

Problem:
Jak obrysować tabelę krawędziami?

W plikach typu Excel często mamy do czynienia z różnymi zestawieniami tabelarycznymi. Aby były one bardziej przejrzyste i czytelne warto odpowiednio sformatować komórki tych tabel. Oprócz zmiany koloru tła i formatowania czcionki Excel oferuje możliwość zmiany wyglądu krawędzi. Można modyfikować pojedyncze krawędzie, a także całe zakresy komórek. Edycja krawędzi komórek jest szczególnie istotna w pracy z tabelami, gdyż jak wiemy linie siatki Excela nie są standardowo widoczne na wydruku. Przez nieuwagę można więc łatwo wydrukować tabelę bez żadnych krawędzi!

Rozwiązanie:

Aby zmienić krawędzie komórek w Excelu korzystamy z karty Narzędzia główne, następnie przechodzimy do sekcji Czcionka. Będziemy używać czwartego od lewej formantu w dolnym rzędzie.

Po kliknięciu bezpośrednio na tę ikonkę zaznaczona komórka (zakres) zostanie automatycznie sformatowana w sposób na jaki wskazuje obrazek. Domyślnie jest to pogrubienie dolnej krawędzi komórki (zakresu).

Jeśli zmienimy coś w ustawieniach to zmiany te zostaną zapamiętane i działają również przy kolejnym kliknięciu na tę ikonkę. Aby tego dokonać musimy wybrać jedną z opcji oferowanych przez program. Klikamy na mała strzałeczkę po lewej stronie ikony i rozwija się lista opcji do wyboru.

Pierwsza część listy – pod nagłówkiem Obramowania – to standardowe typy formatowania krawędzi. Można tu wybrać np. górną krawędź, wszystkie krawędzie pola czy grubą krawędź pola. Należy pamiętać, że przed kliknięciem którejkolwiek opcji musimy zaznaczyć komórkę, która ma zostać w ten sposób sformatowana. Jeśli chcemy formatować cały zakres (np. kolumnę w naszej tabeli) zaznaczamy ten zakres, a następnie klikamy wybraną opcję. Zauważmy, że wybranie, na przykład, opcji gruba krawędź pola pogrubi tylko zewnętrzne krawędzie zakresu.

Druga część listy opcji ma nagłówek Rysuj obramowania, znajdziemy tu następujące narzędzia:

Kolor linii
– ustawia kolor krawędzi na wybrany przez nas kolor z palety. Można także wybrać z kolorów niestandardowych klikając na opcję: Więcej kolorów (opcja szczegółowo omówiona w poradzie: „Jak zmienić kolor komórki?”).

Styl linii – wybieramy jaką linią będzie rysowana krawędź. Do wyboru mamy różne grubości linii ciągłej, linie podwójną, rozmaite linie przerywane oraz brak krawędzi.

Wymaż obramowanie – zamienia nasz kursor w „gumkę”, która zlikwiduje niepotrzebne krawędzie. Wystarczy zaznaczyć niechcianą krawędź, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, a w chwili zwolnienia przycisku krawędzie znikają. Gdy zaznaczymy zakres komórek zniknie formatowanie wszystkich krawędzi(wymazana zostanie każda krawędź każdej komórki).

Rysuj krawędzie – zamienia nasz kursor w „ołówek”, którym można rysować krawędzie.
Po wybraniu ołówka można tez wybrać kolor i styl linii jaką ma on rysować. Aby narysować krawędź, zaznaczamy ją (przyciskając lewy przycisk myszy). Uwaga: Gdy zaznaczymy obszar – tylko zewnętrzne krawędzie będą sformatowane.

Rysuj siatkę obramowań – ponownie dostajemy „ołówek”, który działa tak jak wyżej. Jedyna różnica jest taka, że przy zaznaczeniu zakresu uwzględnia każdą krawędź każdej komórki.

Więcej obramowań – otworzy okno dialogowe Formatowanie komórek na zakładce Obramowanie.

Można tu wybrać krawędź (lub krawędzie), które mają być widoczne, a także ustawić ich kolor oraz styl.
To samo okno jest dostępne po kliknięciu prawego przycisku myszy – opcja Formatowanie komórek.
 

Innym ciekawym sposobem rysowania krawędzi wybranym komórkom jest użycie Formatowania warunkowego. Zainteresowanych tych tematem zapraszam do zapoznania z poradą: „Jak obramować wszystkie puste komórki?”.


Zobacz również:

Jak ustawić autozapisywanie?
Jak stworzyć formułę z łamaną linią (Enterem)?
Jak grupować obiekty w Excelu?
Jak obliczyć datę zakończenia spłaty kredytu?
Jak scalić komórki w Excelu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady