Jak odkryć arkusz, kolumnę lub wiersz?

Problem:
Jak odkryć arkusz, kolumnę lub wiersz?

Ukrywanie danych to dobra metoda na poprawienie komfortu pracy z programem. Ma ona tę zaletę, że schowane dane są nadal zapamiętywane i możemy odwoływać się do nich w formułach oraz je odkryć, kiedy będą nam potrzebne.

Rozwiązanie:


W tej poradzie pokażemy, co zrobić, aby odkryć wiersze, kolumny lub arkusze, które zostały wcześniej ukryte.

1. Odkrywanie wierszy
Zaznaczamy wiersz poprzedzający i następujący ukryte wiersze (klikamy na numery wierszy przytrzymując klawisz Ctrl). Brakujące wiersze to numery 4 do 14.

Następnie z karty Narzędzia główne, z sekcji Komórki, wybieramy formant Format. Z listy opcji wybieramy Ukryj i odkryj, a następnie klikamy Odkryj wiersze.

2. Odkrywanie kolumn
Zaznaczamy kolumnę poprzedzającą i następującą ukryte kolumny (klikamy na literowe oznaczenia kolumn przytrzymując klawisz Ctrl). Patrząc na oznaczenia kolumn łatwo zauważymy, które zostały ukryte (brakuje liter C,D,E,F,G).

Następnie z karty Narzędzia główne, z sekcji Komórki, wybieramy formant Format.
Z listy opcji wybieramy Ukryj i odkryj, a następnie klikamy Odkryj kolumny.


 

3. Odkrywanie arkuszy
Odkrywanie arkuszy przebiega trochę inaczej niż poprzednie „odkrywania” :] Nie trzeba niczego zaznaczać, od razu przechodzimy do formantu Format. Z karty Narzędzia główne, z sekcji Komórki, wybieramy formant Format.

Z listy opcji wybieramy Ukryj i odkryj, a następnie klikamy Odkryj arkusz.

Pojawia się okno dialogowe Odkrywanie. W polu edycji możemy zaznaczyć arkusz, który chcemy odkryć. U nas dostępny jest tylko jeden Arkusz3, a więc zaznaczamy go. Klikamy OK.

W tym momencie zakładka Arkusz3 staje się widoczna na pasku zakładek arkuszy. 

Zobacz również:

Jak pokazać więcej linii siatki na wykresie?
Jak adresować prawidłowo komórki (adresowanie względne, bezwzględne i mieszane)?
Podstawowe znaki stosowane w formułach
Jak adresować komórki w formułach (adresowanie/odwołanie mieszane)?
Jak grupować obiekty w Excelu?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady