Jak pokazać więcej linii siatki na wykresie?

Problem:
Jak pokazać więcej linii siatki na wykresie?
Gdy utworzymy wykres oprócz linii przedstawiających dane możemy na nim zauważyć również pomocnicze linie – tzw. linie siatki. To dzięki nim jesteśmy w stanie ocenić, jakie wartości przedstawiają dowolne punkty na wykresie. Excel umożliwia zmianę ilości linii siatki. Opcja ta jest przydatna, aby zwiększyć dokładność odczytu(np. przy wykresach funkcji).
Rozwiązanie:
Aby włączyć  więcej linii siatki musimy uzyskać dostęp do narzędzi wykresów. W tym celu klikamy w obrębie wykresu-wówczas pojawiają się podświetlone na zielono karty kontekstowe.
Standardowo na wykresie umieszczone są tylko główne poziome linie siatki. 
liniesiatki_1
My dodamy więcej linii poziomych oraz linie pionowe.
Przechodzimy na kartę Układ( przedostatnia karta na wstążce)
Wybieramy sekcję Osie 
Klikamy formant Linie siatki
Z listy opcji wybieramy Podstawowe poziome linie siatki
Pojawia się kolejna lista do wyboru-tu zaznaczymy Główne i pomocnicze linie siatki.
liniesiatki_2
Teraz nasz wykres wygląda następująco:
liniesiatki_3
W analogiczny sposób dodajemy linie pionowe
Klikamy formant Linie siatki
Z listy opcji wybieramy Podstawowe pionowe linie siatki
Na następnej liście zaznaczymy Główne i pomocnicze linie siatki.
liniesiatki_4
A oto ostateczna wersja wykresu:
liniesiatki_5
Teraz możemy z większą dokładnością określić współrzędne dowolnego punktu na wykresie.
 

 

Zobacz również:

Jak wstawić pojedynczą komórkę do arkusza?
Jak przeglądać dwie odrębne części arkusza jednocześnie?
Jak zmienić walutę w komórkach arkusza?
Jak policzyć sumę odsetek od kredytu w danym okresie?
Jak zmienić liczby na datę?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady