Jak policzyć ilość komórek o tej samej wartości?

Problem:
Jak policzyć ilość komórek o tej samej wartości?

Funkcja LICZ.JEŻELI zlicza ilość komórek spełniających dane kryteria. Jeśli więc chcemy sprawdzić ile w danym zakresie/wierszu/kolumnie jest komórek o określonej wartości jest to odpowiednie narzędzie.

Treść komórki może być zarówno liczbą jak i tekstem.
Dla przykładu policzymy ile razy w danym wierszu wystąpiło słowo Marketing.Rozwiązanie:


Ustawiamy kursor w komórce gdzie ma być wynik. Przechodzimy na kartę Formuły, w sekcji Biblioteka funkcji. Klikamy na formant Więcej funkcji. Wybieramy opcję Statystyczne. Odnajdujemy funkcję LICZ.JEŻELI i klikamy na nią:

Innym sposobem wstawienia tej funkcji jest:

 • Kliknąć na przycisk Wstaw funkcję fx obok Paska formuły,
 • Pojawi się okno dialogowe Wstawianie funkcji,
 • Z listy rozwijanej wybrać kategorię Statystyczne,
 • W oknie poniżej odszukać funkcję LICZ.JEŻELI.

Wynik obu metod jest ten sam: pojawia się okno dialogowe Argumenty funkcji.

W argumenty wpisujemy odpowiednio:

 • Zakres – zaznaczamy lub ręcznie wpisujemy obszar, w którym Excel ma zliczyć ilość komórek spełniających zadane kryteria,
 • Kryteria – tutaj wpisujemy, jaki warunek ma spełniać komórka, u nas będzie to „Marketing”.

Mając podaną tylko wartość Excel domyślnie poszuka wartości równych, czyli „=”.
Gdy chcemy użyć innej zależności operatory trzeba już dopisać ręcznie, np.:

 • Mniejsze  „
 • Większe   „>”
 • Różne     „<>„
 • Mniejsze lub równe  „
 • Większe lub równe   „>=”

Operatory te można także zastosować w funkcji jeżeli, która jest szczegółowo opisana w poradzie: „Jak użyć logicznej funkcji jeżeli?”.

Zobacz również:

Jak zmienić styl wykresu?
Jak włączyć wyszukiwanie pionowe?
Jak uzyskać w danej komórce nazwę miesiąca podając jego numer (liczbę) w innej komórce?
Jak dodać słupki błędu na wykresie przestawnym?
Zaokrąglanie do wielokrotności

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady