Jak policzyć korelacje między danymi?

Problem:
Jak policzyć korelacje między danymi?
 
Excel oferuje spory wachlarz narzędzi statystycznych. Jednym z nich jest obliczanie korelacji między kilkoma zmiennymi pomiarowymi podczas obserwacji pomiarów dla każdego z n-obiektów. To narzędzie jest dostępne dopiero po uruchomieniu dodatku AnalysisToolpack.
 
Rozwiązanie:

Współczynnik korelacji obliczymy dla zmiennych od x1 do x8 po zmierzeniu 16 obiektów. Jak widać badane zmienne są umieszczone w kolumnach, a poszczególne obiekty są umieszczone w wierszach.
My obliczymy współczynnik korelacji dla 8 zmiennych i 16 obiektów.
 
Przechodzimy na kartę Dane. W sekcji Analiza (jeśli nie odnajdujemy tej sekcji należy uruchomić dodatek AnalysisToolPack) wybieramy formant Analiza danych.

 

Pojawia się okno dialogowe Analiza danych. Z listy opcji wybieramy Korelacja. Klikamy OK.
 
 
Pojawia się kolejne okno dialogowe Korelacja. Uzupełniamy Zakres wejściowy – zaznaczamy obszar danych razem z nagłówkami.
 
Zaznaczamy opcję: Tytuły w pierwszym wierszu (dzięki temu łatwiej odczytamy współczynniki pomiędzy poszczególnymi zmiennymi).
 
W opcjach wyjścia ustalamy gdzie pojawi się wynik. Wybieramy i wpisujemy jego nazwę (u nas: korelacja).
 
 
Wynik, czyli macierz współczynników korelacji zostaje umieszczona w nowoutworzonym arkuszu: Korelacja.
 

Zobacz również:

Jak włączyć pasek formuły?
Jak i po co korzystać z funkcji autosumowania?
Jak zablokować arkusz przed wpisaniem niepoprawnej wartości?
Jak wstawić nagłówek/stopkę?
Jak ustawić format komórek dla walut?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady