Jak policzyć odchylenie standardowe próbki?

Problem:
Jak policzyć odchylenie standardowe?

Aby obliczyć odchylenie standardowe próbki populacji używamy funkcji odch.standardowe. Jest to jedna z funkcji statystycznych, która jest miarą tego, jak szeroko wartości są rozproszone od wartości średniej.

Rozwiązanie:


Aby obliczyć odchylenie standardowe próbki ustawiamy kursor w komórce, gdzie ma być wynik. Przechodzimy na  kartę Formuły. W sekcji Biblioteka funkcji wybieramy formant Więcej funkcji. Z listy opcji wybieramy Statystyczne.

Pojawia się lista opcji, na której odnajdujemy ODCH.STANDARDOWE.

W oknie Argumenty funkcji ustawiamy kursor w polu edycji Liczba1 i przechodzimy do arkusza, aby zaznaczyć komórki, które zawierają dane z próbki.

Klikamy OK.

W wybranym miejscu pojawia się wartość odchylenia odpowiednia dla próbki z populacji.

 

Zobacz również:

Jak sprawdzić poprawność wpisanego tekstu?
Co zrobić, jeśli zmienimy tabelę po utworzeniu raportu tabeli przestawnej?
Jak chronić arkusz przed innymi użytkownikami?
Jak zmienić liczbę miejsc wyświetlanych po przecinku dla liczb?
Jak stworzyć spis telefonów w firmie?

Janusz Dreziński

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Pasjonat technologii Microsoft z naciskiem na pakiet Office. Od kilku lat pomaga innym prowadząc portal Office.info.pl oraz rozwiązując ich codzienne problemy dotyczące przede wszystkim programów Microsoft Excel i Word. Jego hobby to żeglarstwo oraz siatkówka, a ulubione miejsce to... Mazury.

Pokaż pozostałe moje porady